Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline : 0919052111 - 052 677021

Ban lãnh đạo

           
             Giám đốc: Lê Thanh Tịnh
             Di động: 0912149525
             Email: tinhlt.pnkb@quangbinh.gov.vn
 
             Phó Giám đốc: Hoàng Hải Vân 
             Di động: 0917298757,  0983862335 
             Email: vanhh.pnkb@quangbinh.gov.vn
 
             Phó Giám đốc: Đinh Huy Trí
             Di động:  0943747899
             Email: tridd.pnkb@quangbinh.gov.vn
Liên hệ đường dây nóng

Quản lý bảo vệ rừng:0919052111

Cứu hộ động vật:0232 3677278

Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác