Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline : 0919052111 - 052 677021
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
27/02/2017
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân nghe đơn vị tư vấn trình bày dự thảo Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt VQG Phong Nha - Kẻ Bàng giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2035

 

- P.KH-TC, đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc

Buổi chiều

- 15h00: Giám đốc nghe đơn vị tư vấn trình bày ý tưởng Cổng vào VQG khu vực phía Bắc

 - Đ/c Vân tham dự buổi giao lưu ra quân huấn luyện năm 2017 tại Hội trường UBND xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch

- Đ/c Trí tham dự cuộc họp về việc đề xuất bổ sung Quy hoạch phát triển cao su tỉnh Quảng Bình đến năm 2015, tẩm nhìn 2020 tại xã Thượng Trạch

- P.KH-TC, Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc

 

- P.KH-HTQT, Đ/c Lạc - Lái xe

Thứ 3
28/02/2017
Buổi sáng

- Giám đốc đi công tác đến hết sáng ngày 02/3/2017

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí tham gia đoàn kiểm tra hiện trường khai thác gỗ Hương giáng trái phép theo nội dung phản ánh của Báo Lao động điện tử (cả ngày)

 

 

- Đ/c Quyết - Lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

Thứ 4
01/03/2017
Buổi sáng

- Đ/c Vân tham dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2017 tại Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao huyện Bố Trạch

- Đ/c Trí làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 5
02/03/2017
Buổi sáng

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- 15h00: Giám đốc, các Phó Giám đốc họp Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn (thành phần tham gia theo giấy mời)

- P.TC-HC

Thứ 6
03/03/2017
Buổi sáng

- Giám đốc, các Phó Giám đốc dự Hội nghị giao ban Ban Quản lý Vườn tháng 3/2017

- P.TC-HC, Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan