Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ ba, 05/01/2021 - 14:39

Ban quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức Hội nghị tham vấn đối với dự thảo quy chế quản lý, bảo vệ Di sản thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Vừa qua, ngày 25/12/2020, tại Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã tổ chức thành công Hội nghị tham vấn đối với dự thảo lần 3 quy chế quản lý Di sản thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Thái – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng; đồng chí Đinh Huy Trí - Ủy viên BTV, Phó Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Trưởng ban soạn thảo quy chế; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị: Sở Tư pháp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Du lịch; Sở Công Thương; Sở Nội vụ; Sở Văn hoá và Thể thao; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Công an tỉnh; Trường Đại học Quảng Bình; đại diện lãnh đạo các huyện: Bố Trạch, Minh Hóa, Quảng Ninh và các thành viên Ban soạn thảo quy chế quản lý, bảo vệ Di sản thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đồng chí Phạm Hồng Thái - đồng chí Phạm Hồng Thái – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Tại các hội nghị, Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã nhận được những phản hồi tích cực, đánh giá cao công tác chuẩn bị và quá trình xây dựng dự thảo quy chế của Ban soạn thảo đồng thời nhận được nhiều ý kiến có giá trị của các đại biểu đến từ chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị nhằm góp phần hoàn thiện dung dự thảo quy chế quản lý, bảo vệ Di sản thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Các đại biểu có ý kiến tại Hội nghị

Hiện nay, công tác quản lý, bảo vệ, phát triển, khai thác và sử dụng các giá trị tài nguyên củaVQG Phong Nha - Kẻ Bàng được thực hiện theo Quy chế quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (ban hành kèm theo theo Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình). Tuy nhiên, do Quy chế 18/2007/QĐ-UBND được xây dựng căn cứ trên các văn bản pháp luật đã hết hiệu lực gồm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 và Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng, đến nay đã không còn phù hợp với các quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực tế đòi hỏi phải xây dựng quy chế quản lý, bảo vệ mới phù hợp với hệ thống pháp luật Lâm nghiệp hiện hành, đồng thời đáp ứng được hiệu quả trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình tại Công văn số 1647/VPUBND-KT ngày 18/5/2020 về việc thay thế Quy chế quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã chủ trì, tham mưu UBND tỉnh Quảng Bình soạn thảo Quy chế quản lý, bảo vệ Di sản Thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Qua quá trình nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện, Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã xây dựng được dự thảo Quy chế quản lý, bảo vệ Di sản thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo quy chế. Việc tổ chức thành công Hội nghị tham vấn của các sở, ban, ngành có liên quan là bước khởi đầu quan trọng trong việc hoàn thiện nội dung Dự thảo quy chế quản lý, bảo vệ Di sản thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt và ban hành trong thời gian tới./.

Anh Tuấn
Mã xác nhận:
captcha