Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ bảy, 19/08/2023 - 17:03

Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức thành công lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 1840/KH-GDQP&AN ngày 30/9/2021 của Hội đồng GDQP&AN huyện Bố Trạch về việc thực hiện công tác GDQP&AN giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 86/KH- GDQP&AN ngày 18/01/2023 của Hội đồng GDQP&AN huyện Bố Trạch về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023; Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023 số 01/KH-HĐGDQP&AN ngày 13/4/2023 của Hội đồng GDQP&AN Ban Quản lý VQG, từ ngày 17-18/8/2023, tại Hội trường Ban Quản lý VQG, Hội đồng GDQP&AN Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức thành công lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Tham dự lớp học có 110 đồng chí là cán bộ công chức, viên chức, lao động (đảng viên) thuộc đối tượng 4 hiện đang công tác tại các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

Đồng chí Phạm Hồng Thái - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát biểu khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Phạm Hồng Thái - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã nhấn mạnh, quốc phòng an ninh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong một thế giới đầy biến động với những điểm nóng về bất ổn chính trị, an ninh, những mối nguy cơ về an ninh phi truyền thống nổi lên khiến cho nhiệm vụ giữ vững chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc gia là một nhiệm vụ hết sức nặng nề và cấp bách đặt ra nhiều thách thức cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Do đó, cần phải tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh để đáp ứng những yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Giảng viên trình bày các chuyên đề bồi dưỡng

Trong 2 ngày tập huấn, bồi dưỡng, các học viên được các giảng viên đến từ Hội đồng GDQP huyện Bố Trạch truyền đạt 07 các chuyên đề về quốc phòng an ninh, gồm: Chuyên đề 1: Đường lối, quan điểm của đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh. Chuyên đề 2: Đường lối, quan điểm của đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP, AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Chuyên đề 3: Đường lối, quan điểm của đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới. Chuyên đề 4: Đường lối, quan điểm của đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Chuyên đề 5: Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Chuyên đề 6: Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Chuyên đề 7: Nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, biển đảo Việt Nam; Dự bị động viên.

Kết thúc tập huấn, bồi dưỡng, các học viên đã tiến hành làm bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng.

Trao chứng chỉ cho các học viên tham gia bồi dưỡng

Trong những năm qua, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã quan tâm đến công tác bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và trực tiếp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4. Thông qua đó, các cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên nhận thức rõ được vị trí, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh. Từ đó, vận dụng kiến thức đã được học vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở đơn vị theo chức trách nhiệm vụ được giao nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển bền vững giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới.

Anh Tuấn

Mã xác nhận:
captcha