Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ hai, 23/03/2020 - 16:44

BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới 2020

Ngày nước thế giới 22/3 với chủ đề “Nước và ngày Khí tượng thế giới 23/3 với chủ đề “Biến đổi khí hậu”,“Khí hậu và nước”Liên hợp quốc và Tổ chức Khí tượng thế giới muốnnhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước, mối liên quan mật thiết giữa nước và biến đổi khí hậu, hướng đến mục tiêu toàn cầu về sự phát triển bền vững, thực hiện thông qua các hoạt động cộng đồng, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nước của mỗi quốc gia.

Hưởng ứng Ngày nước thế giới và ngày Khí tượng thế giới, Ban quản lý Vườn đã triển khai nhiều hoạt động như tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền và phát động thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải tại trụ sở làm việc, tại các tuyến, điểm du lịch và các trạm Kiểm lâm trong Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Bên cạnh đó, Ban quản lý Vườn chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với các nội dung về tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, dự báo, phòng chống thiên tai…; tổ chức thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện khí tượng thủy văn trong khu vực Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đáp ứng yêu cầu, đảm bảo hoạt động có hiệu quả nhằm góp phần giảm thiểu các tác động tiêu cực do thiên tai ảnh hưởng đến giá trị đa dạng sinh học và sự phát triển bền vững đối với môi trường tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng./.

Mỹ Hạnh
Mã xác nhận:
captcha