Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ sáu, 30/11/2018 - 10:53

BQL Dự án Rừng đặc dụng Phong Nha – Kẻ Bàng trao Bò giống hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng vùng đệm VQG

Trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ cộng đồng của Dự án rừng đặc dụng Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2018, trong 2 ngày 28-29/11/2018, Ban Quản lý Dự án rừng đặc dụng Phong Nha - Kẻ Bàng đã trao 06 con Bò đực giống lai Brahman  cho 06 bản (bản Rào Con thuộc xã Sơn Trạch; bản Cà Roòng 1, bản Cà Roòng 2, bản Nịu, bản Coóc và bản Ban thuộc xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch). Mỗi bản được trao một con Bò đực giống trưởng thành Brahman 75% (19-24 tháng tuổi, trọng lượng từ 256-306 kg) có giá trị 30 triệu đồng. Đây là các địa phương có khả năng để phát triển chăn nuôi bò với nguồn lực sẵn có là thức ăn và bãi chăn thả. Việc nâng cao thể trạng, chất lượng đàn bò là nhu cầu nhằm phối giống cải tạo chất lượng đàn bò tại các bản vùng sâu vùng xa.

Các hộ dân được trao Bò giống là những người có uy tín, trách nhiệm, có đủ điều kiện chăn nuôi được dân bản lựa chọn để chăm sóc nuôi dưỡng. Để được trao Bò giống, các hộ dân phải tuân thủ cam kết đối ứng về xây dựng chuồng trại, nhân lực.

Trong thời gian tới Dự án Rừng đặc dụng Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền và hỗ trợ các hộ chăn nuôi triệt sản bò “đực cóc” địa phương; tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng, tiêm phòng dịch bệnh gia súc. 

Hoạt động trao Bò giống là một trong những hoạt động hỗ trợ cộng đồng của Ban Quản lý Dự án rừng đặc dụng Phong Nha - Kẻ Bàng, góp phần cải thiện sinh kế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ dân sống tiếp giáp với VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Đồng thời phát huy trách nhiệm và ý thức của cộng đồng đối với công tác bảo vệ Di sản thiên nhiên Thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng./.

Huyền Sương
Mã xác nhận:
captcha