Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ năm, 17/10/2019 - 14:03

BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng: Tăng cường các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã khu vực VQG Phong Nha – Kẻ Bàng

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và các khu vực lân cận, cao điểm trong những tháng cuối năm 2019, đầu năm 2020, Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng vừa có Công văn số 506/VQG ngày 11/10/2019 về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo đó, BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng yêu cầu Hạt Kiểm lâm tiến hành cập nhật, khoanh vùng những đối tượng có biểu hiện xâm hại lên nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực VQG (tập trung vào đối tượng thường xuyên săn bắt, đang tàng trữ vũ khí, đầu nậu thu gom, mua bán, nhà hàng, quán ăn có kinh doanh động vật rừng...) để thực hiện các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đồng thời triển khai phương án theo dõi, phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm; tăng cường công tác cài cắm, nắm bắt thông tin, phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tiến hành vận động người dân đang nuôi nhốt động vật hoang dã khẩn trương giao nộp về Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật để chăm sóc, cứu hộ, tái thả về môi trường tự nhiên; vận động người dân giao nộp các loại vũ khí đang tàng trữ và sử dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật; phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục triển khai Quy chế phối hợp, Chương trình hành động đã ký kết; thực hiện ký cam kết không buôn bán, tàng trữ, tiêu thụ động vật hoang dã đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh doanh trong VQG và các xã vùng đệm... Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng; nhận định khu vực, địa bàn trọng điểm thường xuất hiện các loài động vật hoang dã trên toàn bộ lâm phận được giao quản lý để lập các tuyến tuần tra, truy quét, tháo gỡ bẫy, lán trại hàng tháng cho từng khu vực, đảm bảo không bỏ sót địa bàn; kiên quyết điều tra, đấu tranh, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm; tiếp tục áp dụng phần mềm SMART bổ sung cơ sở dữ liệu phân bố, diễn biến quần thể theo từng khu vực quản lý, theo dõi, đánh giá tác động của con người lên hệ sinh thái; xây dựng bản đồ phân bố các loài động vật hoang dã trong lâm phận VQG làm cơ sở áp dụng biện pháp quản lý, bảo tồn lâu dài.

Mặt khác, giao Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật cần nâng cao năng lực cứu hộ, cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ năng, nghiệp vụ về chăm sóc, cứu hộ, phục hồi tập tính hoang dã cho cán bộ làm công tác cứu hộ nhằm cải thiện tỷ lệ cứu hộ thành công và tái thả về môi trường tự nhiên đối với các loài động vật có khu vực phân bố tại VQG; tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, kiến thức về bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã cho du khách; đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, nhân viên am hiểu kỹ năng, kiến thức, quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã để giám sát, hướng dẫn du khách.

Ngoài ra, BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng cũng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các đơn vị khai thác du lịch trong VQG tiến hành quán triệt mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động phải gương mẫu trong việc thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu "Nói không với động vật hoang dã bất hợp pháp"; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, người thân chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, tiến hành giao nộp vũ khí đang tàng trữ (nếu có), động vật hoang dã nuôi nhốt trái phép...; chịu trách nhiệm trước Ban Quản lý VQG và pháp luật nếu để xảy ra tình trạng săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã và các hoạt động trái phép làm ảnh hưởng đến đời sống tự nhiên của động vật hoang dã (kể cả động vật thủy sinh trong khu vực) trong phạm vi được giao quản lý, khai thác./.

Huyền Sương
Mã xác nhận:
captcha