Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Tin tức

Lễ chuyển giao quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ Khoa học và công nghệ “Nghiên cứu tác động thiên tai và con người ảnh hưởng lên tài nguyên Di sản Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng làm cơ sở đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển: Trường hợp tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình”

Ngày 11/1/2024, tại Hội trường Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (BQL Vườn), Sở Khoa học

Translate by Google »