Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ hai, 17/12/2018 - 10:51

Công đoàn cơ sở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng chú trọng chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động

Công đoàn cơ sở VQG Phong Nha – Kẻ Bàng có 376 đoàn viên, đang sinh hoạt tại 04 Công đoàn bộ phận. Mặc dù điều kiện làm việc, trang thiết bị phục vụ công tác còn thiếu thốn, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Công đoàn và sự phát triển của đơn vị, chịu khó, nhiệt tình, cố gắng vươn lên, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong năm qua, Công đoàn luôn bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008 và Kết luận số 96-KL/TW ngày 7/4/2014 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệP; Chương trình “Công đoàn Quảng Bình đồng hành cùng doanh nghiệp” của BTV Liên đoàn Lao động tỉnh. Tích cực chủ động trong việc phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm, tham gia xây dựng Qui chế phối hợp giữa Chuyên môn và Công đoàn, giữa Công đoàn với Đoàn thanh niên, Quy chế hoạt động của đơn vị, Qui chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ và giám sát, phối hợp tổ chức thực hiện tốt các quy chế. Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVC-LĐ; tham gia các hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, hội đồng xét nâng lương, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của CCVC-LĐ về các chế độ phụ cấp thâm niên nghề, thời gian làm việc, chế độ BHXH, BHYT...  Các công đoàn bộ phận đã chủ động đề nghị chuyên môn tạo điều kiện cho CCVC-LĐ được hưởng tiền lao động ngoài giờ, được nghỉ phép, nghỉ bù hàng năm; nghỉ và hưởng các chế độ thai sản, ốm đau theo đúng chế độ của Nhà nước. Chuyên môn đã quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, đoàn viên như: xây dựng mới các trạm kiểm lâm, khu nhà ở tập thể, nhà thi đấu thể thao. Tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời CCVC-LĐ hoặc thân nhân lúc gặp khó khăn, hoạn nạn, đau ốm, hiếu, hỷ… Vận động đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa do cấp trên phát động với tổng giá trị gần 214 triệu đồng; phát động đoàn viên, người lao động xây dựng Quỹ đoàn viên khó khăn của Công đoàn cơ sở VQG với số tiền gần 49 triệu đồng. Tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên nghèo được vay vốn theo chủ trương của Liên đoàn Lao động tỉnh nhằm mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập. Phối hợp với chuyên môn tổ chức cho 329 lượt cán bộ, đoàn viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Nam (Đà Nẵng, Bình Định, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh).

Tọa đàm kỷ niệm, ôn lại truyền thống các ngày lễ lớn

Xác định nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, Công đoàn đã triển khai đến CCVC-LĐ với nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục thiết thực, gắn với việc tăng cường đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế từng đơn vị nhằm kịp thời đưa thông tin đến CCVC-LĐ. Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật được thực hiện thường xuyên; tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 22/6/2008 của Ban Bí thư (khóa X) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Chương trình 1464/CTr-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về "Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động" và phát động “Tháng công nhân”. Trong năm, Công đoàn cơ sở VQG đã triển khai 03 đợt và các Công đoàn bộ phận triển khai 08 đợt tuyên truyền cho hơn 350 lượt đoàn viên, người lao động tham gia học tập, tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Công đoàn cấp trên; các đoàn viên không trực tiếp tham gia được hướng dẫn tìm hiểu nắm bắt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của công đoàn cấp trên; gửi tài liệu tuyên truyền qua hộp thư điện tử và photo 30 tập tài liệu tuyên truyền có liên quan khác cho các Công đoàn bộ phận để triển khai thực hiện; xây dựng được 4 tủ sách pháp luật tại các Công đoàn Bộ phận trực thuộc.

                          Giao lưu Văn hóa, Văn nghệ giữa các bộ phận Công đoàn

Các phong trào thi đua được phát động, tổ chức sôi nổi và mang lại hiệu quả cao. Phối hợp với chuyên môn xây dựng nội dung, tiêu chuẩn thi đua và đăng ký thi đua trong công đoàn cũng như chuyên môn ngay từ đầu năm và qua đó làm cơ sở bình xét thi đua khen thưởng cuối năm. Đẩy mạnh các phong trào thi đua "lao động giỏi", "lao động sáng tạo"; “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng", cùng với các phong trào thi đua mới phát động:“Quyết tâm thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Bình, 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi, 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”, “Đoàn viên, người lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác”; “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”, “Cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc” được công đoàn cụ thể hóa triển khai thực hiện, bước đầu thu được những kết quả tích cực. Trong năm đã có 60 sáng kiến, giải pháp được công nhận, có 2 đề tài khoa học cấp tỉnh được nghiệm thu đạt yêu cầu và đang thực hiện 01 đề tài cấp tỉnh. Phát động phong trào tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho đoàn viên, người lao động bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, Công đoàn cơ sở đã hỗ trợ hơn 23 triệu đồng để phát triển 17 mô hình tăng gia sản xuất, chăn nuôi (lợn, gà, cá), trồng rau xanh, cải thiện đời sống hằng ngày tại các tổ công đoàn.

Phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” gắn với cuộc vận động “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được thực hiện tốt; đoàn viên, lao động nữ luôn chăm lo xây dựng cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình văn hóa gắn với mục tiêu: “ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; 97 nữ đạt “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, trong đó có 6 nữ đoàn viên được Công đoàn cơ sở được biểu dương, khen thưởng.

Tổ chức thành công giải Cầu lông mở rộng giữa các Công đoàn bộ phận và các đơn vị lữ hành trên địa bàn

Bên cạnh đó, đời sống tinh thần của đoàn viên, người lao động cũng được quan tâm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, giao lưu văn nghệ, thi nấu ăn, thi cắm hoa, tọa đàm truyền thống… được Công đoàn thường xuyên tổ chức nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn, ngày truyền thống ngành, đã tạo không khí hứng khởi cho đoàn viên, người lao động sau những giờ làm việc căng thẳng, tạo sân chơi thiết thực, bổ ích, lành mạnh; gắn bó, gần gũi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan trên địa bàn và trong đơn vị. Ngoài ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cũng được chú trọng. Trong năm, đã cử 01 cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng hoạt động Công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức; tổ chức 01 đợt tập huấn nghiệp vụ công tác cán bộ công đoàn cho 27 cán bộ công đoàn từ Tổ trưởng tổ công đoàn trở lên; giới thiệu 8 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó kết nạp 4 Đoàn viên vào Đảng…

Với những thành quả đạt được, đoàn viên, người lao động Công đoàn cơ sở đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2018 và xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng phát triển./.

Huyền Sương
Mã xác nhận:
captcha