Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Công văn số: 841/VQG ngày 30/12/2016 về việc Mức thu phí tham quan các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn VQG năm 2017

Nhấn chuột vào đường dẫn sau để biết chi tiết nội dung Công văn: Công văn số: 841/VQG

Thông báo khác