Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Cứu hộ
Tiếp nhận động vật hoang dã quý hiếm để chăm sóc, cứu hộ.

Tiếp nhận động vật hoang dã quý hiếm để chăm sóc, cứu hộ.

20/01/2017 Cứu hộ
Ngày 18 tháng 01 năm 2017, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận 01 cá thể Vượn đen má trắng để tiến hành chăm sóc, cứu hộ.
Người dân tự nguyện chuyển giao động vật hoang dã quý hiếm để cứu hộ

Người dân tự nguyện chuyển giao động vật hoang dã quý hiếm để cứu hộ

11/01/2017 Cứu hộ
Ngày 09 tháng 01 năm 2017, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận 02 cá thể khỉ đuôi lợn để tiến hành chăm sóc, cứu hộ và 01 mẫu tiêu bản khô loài Chà vá chân nâu để phục vụ công tác giáo dục môi trường.
Bảo tồn động, thực vật ở Phong Nha

Bảo tồn động, thực vật ở Phong Nha

14/10/2016 Cứu hộ
Giữa thẳm sâu vùng hoang mạc đá vôi (KAST) nổi tiếng Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) có một đội cứu hộ đặc biệt, với nhiệm vụ tìm kiếm, bảo tồn và cứu hộ các loài động, thực vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng.
Tiếp nhận và cứu hộ động vật hoang dã

Tiếp nhận và cứu hộ động vật hoang dã

14/10/2016 Cứu hộ
Ngày 22/ 9/ 2016, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận từ Trạm Kiểm lâm Khe Gát 04 cá thể động vật rừng, trong đó có 03 cá thể Cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus) có tổng trọng lượng 6,1kg; 01 cá thể Don...
Tiếp nhận động vật hoang dã quý hiếm để cứu hộ

Tiếp nhận động vật hoang dã quý hiếm để cứu hộ

14/10/2016 Cứu hộ
Ngày 25 tháng 8 năm 2016, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận từ Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm Môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình 01 cá thể trăn gấm để tiến hành chăm sóc, cứu hộ.
Thả động vật rừng về môi trường tự nhiên

Thả động vật rừng về môi trường tự nhiên

04/10/2016 Cứu hộ
Ngày 03/8/2016, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiến hành thả 05 cá thể động vật rừng đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự...
Tiếp nhận động vật hoang dã quý hiếm để cứu hộ

Tiếp nhận động vật hoang dã quý hiếm để cứu hộ

14/10/2016 Cứu hộ
Ngày 27 tháng 7 năm 2016, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận 01 cá thể khỉ mặt đỏ để tiến hành chăm sóc, cứu hộ.
Tiếp nhận và cứu hộ khỉ đuôi lợn từ người dân

Tiếp nhận và cứu hộ khỉ đuôi lợn từ người dân

04/10/2016 Cứu hộ
Ngày 08 tháng 7 năm 2016, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận 01 cá thể khỉ đuôi lợn để tiến hành chăm sóc, cứu hộ.
Tiếp nhận cá thể Cầy vòi hương để cứu hộ

Tiếp nhận cá thể Cầy vòi hương để cứu hộ

14/10/2016 Cứu hộ
Ngày 05 tháng 4 năm 2016, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật tiếp nhận từ Trạm Kiểm lâm Trộ Mơợng thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng 01 cá thể Cầy vòi hương.
Thả động vật rừng về môi trường tự nhiên

Thả động vật rừng về môi trường tự nhiên

14/10/2016 Cứu hộ
Ngày 29/2/2016, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiến hành thả 09 cá thể động vật rừng đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự...