Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ năm, 03/11/2022 - 09:40

Đại hội Chi bộ Văn phòng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 1/11/2022, Chi bộ Văn phòng BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Văn phòng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy; đại diện Đảng bộ bộ phận Hạt Kiểm lâm; Đảng bộ bộ phận Trung tâm Du lịch; Chi bộ Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật; đại diện BTV Công đoàn cơ sở VQG; Đoàn cơ sở; Hội Cựu chiến binh và 29 cán bộ, Đảng viên Chi bộ Văn phòng.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Văn phòng đã chủ động triển khai thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra, cụ thể: Tham mưu chủ trì 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; Phối hợp thực hiện 02 đề tài cấp Nhà nước và 1 đề tài cấp viện khoa học công nghệ; 20 bài báo đăng trên tạp chí khoa học;  đưa vào khai thác thử nghiệm 03 sản phầm du lịch sinh thái, xây dựng mới các đề án du lịch sinh thái trong Vườn Quốc gia; 100% cán bộ, đảng viên được tiếp thu các Chỉ thị, Nghị quyết mới của Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước và thực hiện tốt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu cử 05 đồng chí tham gia học cao cấp lý luận chính trị, 01 đồng chí tham gia học trung cấp lý luận chính trị, 07 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng, 04 đảng viên tham gia lớp lý luận chính trị cho đảng viên mới; Chi bộ đã lãnh đạo tổ chức đoàn thể làm tốt vai trò và chức năng của mình, kịp thời việc thăm hỏi, động viên cán bộ viên chức và lao động; vận động quần chúng tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động quỹ đền ơn đáp nghĩa, phong trào xanh - sạch - đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…

Toàn cảnh Đại hội

Tham luận tại Đại hội, các tổ đảng thuộc các phòng chuyên môn và Chi đoàn Văn phòng đã đưa ra tại Đại hội một số đề xuất, giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đạt các mục tiêu trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản Thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng cũng như thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban quản lý Vườn khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trương Thanh Khai – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc BQL Vườn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Thanh Khai – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc BQL Vườn ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh Covid-19 xảy ra, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm, tư tưởng của cán bộ đảng viên nhưng cấp ủy Chi bộ đã đoàn kết, chủ động, khắc phục được những khó khăn và hoàn thành vượt mức 5/8 chỉ tiêu quan trọng (Có 03 chỉ tiêu chưa hoàn thành do điều kiện khách quan). Trong đó, nổi bật một số kết quả nội dung đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; Công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất; Công tác tổ chức bộ máy, đào tạo cán bộ; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, để khắc phục được những hạn chế đã nêu và thực hiện tốt các chỉ tiêu Đại hội đề ra, đồng chí Trương Thanh Khai đồng thời đề nghị Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới cần lưu ý một số nội dung như sau: Tiếp tục lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; Triển khai học tập, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; xây dựng mối quan hệ đoàn kết , thống nhất trong Chi bộ, đặc biệt phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng: Nghiêm túc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Trách nhiệm nêu gương, phát huy vai trò của người đứng đầu; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm trong tổ chức Đảng; Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, tập trung chú trọng sinh hoạt chuyên đề; Tăng cường góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh. Tăng cường chỉ đạo sâu sát các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả; quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo các chế độ chính sách, thu hút, giữ chân cán bộ. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; Xây dựng quy chế làm việc rõ ràng, cụ thể, gắn với trách nhiệm từng cá nhân, lãnh đạo, người đứng đầu đầu; đấu tranh tự phê bình và phê bình; Chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc, thực hiện nghiêm túc văn hóa công sở; Xây dựng chương trình hành động ngay sau đại hội để triển khai thực hiện hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý đổi mới nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, đáp ứng việc tham mưu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản trong thời kỳ mới.

Đồng chí Trương Thanh Khai – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc BQL Vườn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2025 với 05 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Dung, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Văn phòng.

Đại hội Chi bộ Văn phòng BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công sẽ mở ra nhiều định hướng mới trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Chi bộ tập trung phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, khuyết điểm để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội đã đề ra./.

Huyền Sương - Mỹ Hạnh
Mã xác nhận:
captcha