Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ ba, 25/02/2020 - 08:36

Đại hội điểm Chi bộ VP trực thuộc Đảng bộ bộ phận Hạt Kiểm lâm lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Sáng ngày 20/02/2020, Chi bộ Văn phòng trực thuộc Đảng bộ bộ phận Hạt Kiểm lâm đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Văn phòng lần thứ I, Nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là Đại hội điểm của Đảng bộ bộ phận Hạt Kiểm lâm thuộc Đảng bộ Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng trong nhiệm kỳ mới.

 Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Hồng Thái - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, đồng chí Đinh Huy Trí - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng bộ bộ phận Hạt Kiểm lâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, tham dự Đại hội còn có đại diện Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Hạt Kiểm lâm và toàn thể đảng viên của Chi bộ Văn phòng.

 Với chủ đề "Đoàn kết, đổi mới, quyết tâm bảo vệ nguyên vẹn các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới  VQG Phong Nha - Kẻ Bàng", Đại hội Chi bộ Văn phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới; kiểm điểm sự lãnh đạo của Chi ủy và bầu Ban Chấp hành Chi bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để từ đó xây dựng những mục tiêu, phương hướng, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Phạm Hồng Thái - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tại Đại hội, Đồng chí Phạm Hồng Thái - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã phát biểu chỉ đạo Đảng bộ bộ phận Hạt Kiểm lâm phải xem Chi bộ Văn phòng là một trong những Chi bộ quan trọng, là đầu tàu của Đảng bộ bộ phận. Vì vậy, cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; phải xác định đây là “Đại hội đổi mới”, phải xem vấn đề xây dựng Đảng là trọng yếu trên tinh thần đúng nguyên tắc, cương lĩnh chính trị và đặc biệt quan tâm đến đội ngũ làm công tác Đảng, thông qua công tác Đảng để bồi dưỡng cán bộ. Bên cạnh đó, cần phải quan tâm, bồi dưỡng và phát triển đối với Đoàn thanh niên, bởi đây là đội dự bị tin cậy của Đảng, tiếp tục cổ vũ Đoàn thanh niên hăng hái, xung kích đi đầu trong mọi hoạt động từ công tác chính trị, công tác phát triển Đảng đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Đồng chí Đinh Huy Trí - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng bộ bộ phận Hạt Kiểm lâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Đinh Huy Trí - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng bộ bộ phận Hạt Kiểm lâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đánh giá cao kết quả thực hiện của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và công tác chuẩn bị cho Đại hội, đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, trong đó, tập trung tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình tâm lý trong toàn Chi bộ; khắc phục khó khăn trong giai đoạn hiện nay để thực hiện thành công các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra.Đối với công tác chỉ đạo điều hành, Chi bộ phải đổi mới, quyết liệt, nâng tầm công tác tham mưu theo hướng đổi mới, dân chủ, thống nhất, khoa học và hiện đại.

Đồng chí Phạm Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tặng hoa chúc mừng cho Cấp ủy Chi bộ Văn phòng Nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội đã bầu ra Cấp ủy Chi bộ Văn phònglần thứ I, Nhiệm kỳ 2020-2022 với 02 đồng chí, trong đó: Đồng chí Đoàn Thanh Bình, Trưởng bộ phận Pháp chế -Kỹ thuật được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Văn phòng; đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy được bầu giữ chức vụ Ủy viên. Đại hội tin tưởng Cấp ủy mới sẽ lãnh đạo Chi bộ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ này. Thành công của Đại hội Chi bộ Văn phòng trực thuộc Đảng bộ bộ phận Hạt Kiểm lâm là sự khởi đầu quan trọng cho các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Hạt Kiểm lâm triển khai Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Anh Tuấn
Mã xác nhận:
captcha