Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ tư, 18/05/2022 - 12:08

Đảng uỷ Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị

Thực hiện Công văn số 306-CV/ĐUK ngày 16/5/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Quảng Bình về việc học tập, quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW qua truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, ngày 18/5/2022, Đảng ủy Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã triển khai đến các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc để tổ chức học tập qua sóng truyền hình.

Chi bộ Văn phòng VQG và Đảng bộ Bộ phận Hạt Kiểm lâm tại điểm cầu    Hội trường Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Sáng ngày 18/5/2022, các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng uỷ Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 qua sóng Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình, với 173 đảng viên tại 25 điểm cầu. Cụ thể: Đảng bộ bộ phận Hạt Kiểm lâm: 90 đảng viên; Chi bộ Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật: 13 đảng viên; Chi bộ Văn phòng: 23 đảng viên; Chi bộ Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng: 47 đảng viên.

Đảng bộ Bộ phận Hạt Kiểm lâm tại điểm cầu Chi bộ Trạm Kiểm lâm Trộ Mợng

Các đảng viên đã được báo cáo viên giới thiệu, quán triệt các nội dung chính của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cụ thể, tầm nhìn đến 2045, các nhiệm vụ và giải pháp…), đồng thời lắng nghe tham luận của các ban, ngành, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện và cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết số 06-NQ/TW.

Chi bộ Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật tại điểm cầu Vườn thực vật

Chi bộ Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng tại điểm cầu Hội trường Nhà hàng Sơn Đoòng

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên trong đơn vị về chủ trương quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, qua đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao nhằm thực hiện thành công Nghị quyết đề ra trong thời gian tới.

Anh Tuấn
Mã xác nhận:
captcha