Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Danh bạ
Danh bạ điện thoại, email Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng
TT
Họ tên
Chức vụ
Điện thoại
Địa chỉ thư điện tử
Cơ quan
Di động
BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
1
Hoàng Minh Thắng
Giám đốc 
  0985523333
2
Trần Mừng
Phó Giám đốc
  0941411199
PHÒNG KINH DOANH
3
Nguyễn Mạnh Hùng
Trưởng Phòng
3677323
Bấm 101
0915586557
hungdlpn@gmail.com
4 Hoàng Trung Thành  Phó Trưởng phòng - phụ trách khách sạn   0942638717

thanhht.pnkb@quangbinh.gov.vn

hoangthanh.phongnha@gmail.com

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP: 0232.3667.323 Fax: 0232.3667.323
5
Nguyễn T. Thúy Hằng
Trưởng phòng
3667323
Bấm 107
0839591368
6
Lê Thị Thu Văn Thư   0912447443 lethudlpn@gmail.com
PHÒNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH
7
Dương Đức Thái
P.Trưởng phòng
  0914751689  Thaiduongpnkb448@gmail.com
8
Lê Thanh Lương
P.Trưởng phòng
  0917437462  
PHÒNG LỮ HÀNH - HƯỚNG DẪN
9
Trần Quốc Lữu
Trưởng phòng
 
0912225069
10
Nguyễn Thị Hương Giang
P.Trưởng phòng
 
0854514803
Giangmio83@gmail.com
BQL ĐIỂM DU LỊCH SINH THÁI SUỐI NƯỚC MOỌC
11
Nguyễn Văn Thanh
Trưởng Ban
 
0914550293  
12
Dương Minh Phương
P.Trưởng ban
  0912202438 Minhphuong15031972@gmail.com
BQL ĐỀN TƯỞNG NIỆM CÁC AHLS ĐƯỜNG 20 QUYẾT THẮNG
13
Nguyễn Tứ Vỵ
Trưởng Ban
 
0983964410
 
14
Phạm Xuân Triều
P.Trưởng Ban
   0968914777