Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Giới động vật
STT Kiểu Tên Thuộc
1 Loài Ba ba gai Chưa xác định 1
2 Loài Bạc má Chưa xác định 2
3 Loài Bách thanh Chưa xác định
4 Loài Bách thanh lưng xám Chưa xác định
5 Loài Bách thanh mày trắng Chưa xác định
6 Loài Bách thanh nhỏ Chưa xác định
7 Loài Báo gấm Chưa xác định 2
8 Loài Báo hoa mai Chưa xác định 3
9 Loài Bắp chuối mỏ dài Chưa xác định 3
10 Loài Bắp chuối đốm đen Chưa xác định 3
11 Loài Bắt cô trói cột Chưa xác định 5
12 Loài Beo lửa Chưa xác định 1
13 Loài Bìm bịp lớn Chưa xác định 2
14 Loài Bìm bịp nhỏ/ Cu cu nhỏ Chưa xác định 2
15 Bò cạp Thiên Đường Chưa xác định 2
16 Bò cạp Việt Chưa xác định 2
17 Loài Bò tót Chưa xác định 1
18 Loài Bói cá lớn Chưa xác định 6
19 Loài Bói cá nhỏ Chưa xác định 2
20 Loài Bống (Cá Bống cấu) Chưa xác định 2
21 Loài Bống (Cá Bống đen lớn) Chưa xác định 3
22 Loài Bống chấm gáy Chưa xác định 4
23 Loài Bồng chanh Chưa xác định 1
24 Loài Bồng chanh rừng Chưa xác định 1
25 Loài Bồng chanh tai xanh Chưa xác định 1
26 Loài Bồng chanh đỏ Chưa xác định 3
27 Loài Bống gát (Cá Bống cát tối) Chưa xác định 4
28 Loài Bống lác Chưa xác định 2
29 Loài Bông lau họng vàng Chưa xác định 4
30 Loài Bông lau mày trắng Chưa xác định 4
Mô tả chung

Mô tả loài

Hiện tại trong cơ sở dữ liệu
Tổng số Ngành: 4
Tổng số Lớp: 12
Tổng số Bộ: 69
Tổng số Họ: 289
Tổng số Chi: 835
Tổng số Loài: 1394