Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Giới thực vật
STT Kiểu Tên Thuộc
Mô tả chung

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích 123,326ha, là nơi có rừng nguyên sinh trên núi đá vôi lớn nhất Việt Nam, nơi đây hiện hữu 2.951 loài thực vật thuộc 1.007 chi, 198 họ. Trong đó, có 112 loài trong sách đỏ Việt Nam 2007, 121 loài trong sách đỏ IUCN-2011, 39 loài trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Đặc biệt sự tồn tại quần thể Bách xanh đá (Calocedrus rupestris) 500 tuổi, diện tích khoảng 5000ha được xem là sinh cảnh rừng độc đáo nhất bởi tầm quan trọng toàn cầu và giá trị bảo tồn.

Hiện tại trong cơ sở dữ liệu
Tổng số Ngành: 6
Tổng số Lớp: 12
Tổng số Bộ: 64
Tổng số Họ: 198
Tổng số Chi: 1019
Tổng số Loài: 3446