Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: 0941374996 - 0919052111 - 02323677278
Giới thực vật
STT Kiểu Tên Thuộc
1 Loài Cọ phèn
2 Loài Thập tử mảnh
3 Loài A ban sọc
4 Loài Acam cứng Chưa xác định 1
5 Loài Acam sét Chưa xác định 1
6 Loài Ẩn lân Balansa
7 Loài Ẩn lân Buchanan
8 Loài An phong Bắc bộ
9 Loài An phong bon
10 Loài An rức Bắc bộ
11 Loài An điền cạnh nhọn
12 Loài An điền chùm
13 Loài An điền hai hoa
14 Loài An điền nhiều chụm
15 Loài An điền đầu nhỏ
16 Loài An điền đầu, Dạ cẩm
17 Loài Ba bét nam, Bông bệt
18 Loài Ba bét trắng
19 Loài Ba chẻ
20 Loài Ba gạc lá mỏng
21 Loài Ba gạc lá to
22 Loài Ba gạc vòng
23 Loài Ba khía Chưa xác định 6
24 Loài Bà rà bắc bộ
25 Loài Bà rà krep
26 Loài Ba soi
27 Loài Ba đậu
28 Loài Ba đậu nam, Đậu cọc rào
29 Loài Baà ra vàng
30 Loài Bạc cách
Mô tả chung

Mô tả loài

Hiện tại trong cơ sở dữ liệu
Tổng số Ngành: 6
Tổng số Lớp: 12
Tổng số Bộ: 64
Tổng số Họ: 198
Tổng số Chi: 1008
Tổng số Loài: 2450