Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ tư, 03/02/2021 - 14:14

Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về động vật nguy cấp, quý, hiếm

Ngày 27/1/2021, tại Hội trường UBND thị trấn Phong Nha, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức thành công Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống các hành vi vi phạm quy định về động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Hội nghị đã thu hút gần 100 người dân sinh sống trên địa bàn thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tham gia. Tại hội nghị, cán bộ tuyên truyền đã cung cấp những kiến thức pháp luật cơ bản cho người dân liên quan đến các loài động vật nguy cấp quý hiếm được quy địn tại Nghị địn 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các chế tài xử lý đối với các hành vi xâm hại đối với các loài động vật nói trên.

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm luôn được Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và Hạt Kiểm lâm VQG quan tâm, chú trọng. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trên địa bàn xây dựng và triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động tuyên truyền pháp luật cho cộng đồng trong đó có nội dung trọng tâm về bảo vệ các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm; qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng, PCCCR, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, góp phần giảm thiểu các hành vi xâm hại lên tài nguyên của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng./.

Anh Tuấn
Mã xác nhận:
captcha