Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tuyên truyền, vận động nhân dân các xã vùng đệm giao nộp vũ khí

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng đầu năm 2017, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha-Kẻ Bàng đã chỉ đạo các Trạm Kiểm lâm tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các xã vùng đệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp được 47 khẩu súng.

Trong đó,Trạm Kiểm lâm Thượng Hóa vận động giao nộp và bắt giữ được 06 khẩu súng tự chế, 02 khẩu súng AK; Trạm Kiểm lâm Trộ Mợng vận động giao nộp được 01 khẩu súng tự chế, Trạm Kiểm lâm Khe Gát vận động giao nộp được 06 khẩu súng tự chế, Trạm Kiểm lâm Chà Nòi bắt giữ 01 khẩu súng CKC, Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch vận động giao nộp được 01 khẩu súng tự chế, Trạm Kiểm lâm Hóa Sơn vận động giao nộp được được 30 khẩu súng tự chế. Tất cả các khẩu súng trên được cơ quan chức năng thu hồi và xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc vận động giao nộp vũ khí đã góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trật tự tại các xã vùng đệm, đồng thời hạn chế tích cực trong việc săn bắn động vật hoang dã trái phép trong Vườn Quốc gia, đặc biệt là các loài thú linh trưởng quý hiếm đang được ưu tiên bảo vệ. Hiện tại Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đang phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để tiếp tục tuyên truyền nhân dân giao nộp vũ khí và sẽ có biện pháp xử lý nếu tàng trữ, sử dụng vũ khí, công cụ, vật liệu nổ trái phép.

Lê Vinh

Translate by Google »