Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ bảy, 15/10/2016 - 15:16

Hội nghị cấp xã về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo tồn và bảo vệ môi trường khu vực VQG Phong Nha – Kẻ Bàng

Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 năm 2014, Ban điều phối Dự án Khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng phối hợp với Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha –  – Kẻ Bàng, Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch và UBND các xã Phúc Trạch, Xuân Trạch, Hưng Trạch, Sơn Trạch và xã Phú Định tổ chức Hội nghị cấp xã về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo tồn, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an và Chính quyền địa phương các xã vùng đệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện, xã trong khu vực VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Dự án Khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng; đại diện Ban điều phối Dự án Khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng; đại diện Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng; Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch và các xã vùng đệm VQG.

Hội nghị đã được nghe triển khai các nội dung, các vấn đề cấp bách về công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR trong khu vực VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, những thuận lợi, khó khăn và thách thức trong công tác phối hợp giữa Kiểm lâm huyện, Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Công an và chính quyền địa phương; triển khai Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; tăng cường sự phối hợp trong quản lý bảo vệ tài nguyên rừng và vai trò của đại diện chính quyền, các cơ quan tổ chức, đoàn thể cấp xã, lực lượng thực thi pháp luật tại địa bàn xã và lực lượng Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.
 
Tại hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến thảo luận của lãnh đạo Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch, Công an và chính quyền địa phương các xã về sự phối hợp trong quản lý bảo vệ tài nguyên rừng và vai trò của chính quyền địa phương, các cơ quan tổ chức, đoàn thể cấp xã, lực lượng thực thi pháp luật bảo vệ rừng trên địa bàn xã và lực lượng Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.
 
 
Hội nghị là sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với các lực lượng chức năng trong công tác quản lý bảo vệ rừng và tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo tồn cũng như cung cấp một số thông tin và kỹ năng về công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR cho cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ rừng trên địa bàn các xã góp phần bảo tồn nguyên vẹn các giá trị của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, đặc biệt là các giá trị đa dạng sinh học, giá trị về địa chất, địa mạo của Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng./.
BBT
Mã xác nhận:
captcha