Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ tư, 21/11/2018 - 18:02

Hội nghị công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2018

Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 11 năm 2018, tại Thành phố Đồng Hới, Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức Hội nghị công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2018. Tham dự và chủ trì có đồng chí Cao Chí Công - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; đồng chí Nguyễn Viết Ánh – Phó Giám đốc Sở NN và PTNT; bà Kirsten – Phó Giám đốc cơ quan GIZ tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị liên quan và hơn 200 đại biểu đại diện của Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020; Tổ chức GIZ; Hiệp hội các VQG và Khu BTTN; đại diện Lãnh đạo của 113 đơn vị (30 Vườn quốc gia, 38 Khu bảo tồn thiên nhiên, 45 khu rừng đặc phòng hộ) và các cơ quan truyền thông.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ quản lý rừng đặc dụng (RĐD), phòng hộ đã báo cáo kết quả công tác quản lý RĐD và phòng hộ năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Trong năm các khu rừng đặc dụng đã phát hiện và xử lý 1.075 vụ vi phạm, có 10 vụ chống người thi hành công vụ (giảm 66% so với năm 2017); có 97 đề tài nghiên cứu (tăng 31% so với năm 2017). Rừng phòng hộ xảy ra 288 vụ vi phạm. Trong tổng số 164 khu RĐD, có 61 khu có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái. Tính đến tháng 11 năm 2018, các khu RĐD đã đón tiếp trên 1,5 triệu lượt khách; ước cả năm đạt hơn 1,86 triệu lượt khách (tăng 18,7%); doanh thu dự kiến là 175 tỷ đồng (tăng khoảng 28% so với năm 2017). Riêng số lượng khách đến VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đạt 771.711 lượt (tăng 6,85% so cùng kỳ năm 2017), tổng doanh thu đạt hơn 223,1 tỷ đồng (tăng 10,55% so cùng kỳ), chiếm tới 30% tổng số du khách đến các VQG, khu dự trữ thiên nhiên trong cả nước.

Hội nghị đã có 12 báo cáo chuyên đề về công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019; nội dung triển khai Luật Lâm nghiệp năm 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan đến hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ; chính sách hỗ trợ phát triển cộng đồng vùng đệm; nghiên cứu khoa học phục vụ bảo tồn nguồn gen; phát triển du lịch sinh thái; ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý bảo vệ rừng; ứng dụng phần mềm SMART, báo cáo trực tuyến… Hội nghị đã chia thành các nhóm thảo luận chuyên đề sâu về: (i) Cơ chế tài chính bền vững; (ii) Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học; (iii) Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ... nhằm nâng cao chất lượng trong quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 là: Tiếp tục triển khai Luật Lâm nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật khi có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ và phát triển bền vững hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ; Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng, phòng hộ; Thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế về bảo tồn thiên nhiên…

Nhân dịp này, Hiệp hội các VQG Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đã trao 02 giải thưởng gồm: Giải tập thể BQL Khu rừng đặc dụng có sáng kiến đổi mới trong công tác quản lý VQG và Khu bảo tồn thiên nhiên cho VQG Bù Gia Mập, trị giá 15 triệu đồng và giải cá nhân cho đồng chí Từ Minh Phương  - Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học, trị giá 20 triệu đồng.

Theo chương trình, các đại biểu sẽ đi thực địa tìm hiểu thực tế quản lý bảo vệ rừng và hoạt động du lịch tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng./.

Huyền Sương
Mã xác nhận:
captcha