Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ hai, 03/10/2022 - 14:14

Hội nghị sơ kết 07 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo của Ban Tham vấn và các Nhóm BTTB khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 30/9/2022, tại Hội trường Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Ban Tham vấn Bảo tồn thôn bản (BTTB) khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 7 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ thời gian tiếp theo của Ban Tham vấn BTTB và Nhóm BTTB khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Thái - Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, đồng chí Đinh Huy Trí - Phó Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng - Trưởng ban; đồng chí Phạm Minh Hùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh - Phó Trưởng Ban; các thành viên Ban Tham vấn BTTB; thành viên Tổ thư ký; đại diện Trung tâm nghiên cứu kiến thức bản địa vùng cao CEGON; đại diện Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT của hai khu vực Quảng Bình, Bắc Quảng Bình; đại diện UBND huyện Bố Trạch; đại diện lãnh đạo Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, các Trạm Kiểm lâm, Tổ Kiểm lâm Cơ động và Nhóm trưởng 21 Nhóm BTTB khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đồng chí Đinh Huy Trí - Phó Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng -Trưởng Ban Tham vấn Nhóm BTTB phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Trong 06 tháng đầu năm 2020, các Nhóm BTTB đã tích cực tham gia phối hợp được 246 đợt (với 459 lượt người tham gia) tuần tra, bảo vệ rừng VQG Phong Nha - Kẻ Bàng với 11 Trạm Kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha -Kẻ Bàng. Phối hợp lực lượng tham gia các Tổ tuần tra, chốt chặn, trực đêm tại các cửa rừng nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Tích cực cung cấp thông tin, phối hợp với Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Hạt Kiểm lâm VQG, chính quyền địa phương các xã, thị trấn vùng đệm VQG trong việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật, góp phần giảm thiểu các hành vi xâm hại lên tài nguyên VQG. Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế nhất định trong việc thực hiện nhiệm vụ phối hợp tuần tra, bảo vệ rừng của các Nhóm BTTB và lực lượng Kiểm lâm và chính quyền địa phương.

Đồng chí Phạm Hồng Thái - Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha -Kẻ Bàng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thái - Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đánh giá cao hiệu quả của công tác quản lý, bảo vệ rừng có sự tham gia các Nhóm BTTB và tinh thần trách nhiệm của Ban Tham vấn BTTB trong việc vận hành hoạt động của các Nhóm BTTB. Đồng chí nhấn mạnh, công tác quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều khó khăn, thách thức, do đó cần phải phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các Nhóm BTTB, lực lượng Kiểm lâm VQG, chính quyền địa phương và cơ quan, ban ngành có liên quan; chú trọng công tác tuần tra, bảo vệ rừng, tập trung ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên VQG, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật.

Đại diện Trung tâm nghiên cứu kiến thức bản địa vùng cao CEGON phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Hội nghị sơ kết 07 tháng đầu năm 2022 của Ban tham vấn Nhóm BTTB khu vực VQG Phong Nha -Kẻ Bàng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá lại những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại trong việc vận hành hoạt động của các Nhóm BTTB đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trong 07 tháng đầu năm 2022. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, đồng thời làm cơ sở để tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án sau 6 năm vận hành, hoạt động của các Nhóm BTTB và Ban Tham vấn BTTB (từ năm 2016-2022).

Anh Tuấn

Mã xác nhận:
captcha