Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ hai, 06/07/2020 - 09:52

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Tham vấn và các Nhóm BTTB khu vực VQG Phong Kha - Kẻ Bàng

Ngày 02/7/2020, tại Hội trường Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Ban Tham vấn Bảo tồn thôn bản (BTTB) khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Thái - Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, đồng chí Đinh Huy Trí - Phó Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng - Trưởng ban; đồng chí Phạm Minh Hùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh - Phó Trưởng Ban; các thành viên Ban Tham vấn BTTB; thành viên Tổ thư ký; đại diện chính quyền địa phương các xã, thị trấn vùng đệm VQG; đại diện Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Trung CHBT&PT Sinh vật; đại diện các Trạm Kiểm lâm và Nhóm trưởng 21 Nhóm BTTB khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong 06 tháng đầu năm 2020, các Nhóm BTTB đã tích cực tham gia phối hợp được 171 đợt (với 204 lượt người tham gia) tuần tra, bảo vệ rừng VQG Phong Nha - Kẻ Bàng với 11 Trạm Kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Phối hợp lực lượng tham gia các Tổ tuần tra, chốt chặn, trực đêm tại các cửa rừng nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Tích cực cung cấp thông tin, phối hợp với Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Hạt Kiểm lâm VQG, chính quyền địa phương các xã, thị trấn vùng đệm VQG trong việc  tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật, góp phần giảm thiểu các hành vi xâm hại lên tài nguyên VQG. Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế nhất định trong việc thực hiện nhiệm vụ phối hợp tuần tra, bảo vệ rừng của các Nhóm BTTB và lực lượng Kiểm lâm và chính quyền địa phương.

Một chuyến tuần tra bảo vệ rừng có sự phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm VQG và thành viên các Nhóm BTTB

Hội nghị đã được lắng nghe rất nhiều ý kiến góp ý, chia sẻ đến từ các đồng chí lãnh đạo Ban Quản lý VQG, các thành viên trong Ban Tham vấn Nhóm BTTB, đại diện chính quyền địa phương, đại diện các Nhóm BTTB, trong đó, đồng chí Phạm Hồng Thái - Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đánh gía cao hiệu quả của mô hình quản lý, bảo vệ rừng có sự tham gia các Nhóm BTTB và tinh thần trách nhiệm của Ban Tham vấn BTTB trong việc vận hành mô hình hoạt động. Đồng chí nhấn mạnh, công tác quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều khó khăn, thách thức, do đó cần phải phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các Nhóm BTTB, lực lượng Kiểm lâm VQG, chính quyền địa phương và cơ quan, ban ngành có liên quan; chú trọng công tác tuần tra, bảo vệ rừng, tập trung ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên VQG, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật và tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên của các Nhóm BTTB để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Hồng Thái - Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phát biểu tại hội nghị

Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm 2020 của Ban tham vấn Nhóm BTTB khu vực VQG Phong Nha -Kẻ Bàng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá lại những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại trong việc vận hành hoạt động của các Nhóm BTTB đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trong 6 tháng đầu năm 2020. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng và triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020, góp phân nâng cao hiệu quả hoạt động của các Nhóm BTTB, phát huy vai trò phối hợp giữa chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng với thành viên các Nhóm BTTB trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Anh Tuấn
Mã xác nhận:
captcha