Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu xác định vị trí phân loại và vùng phân bố loài Chuột đá Trường Sơn (Laonastes sp) ở khu vực P

Chiều ngày 8 tháng 8 năm 2014, BQL Dự án khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng phối hợp với Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật tổ chức hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu xác định vị trí phân loại và vùng phân bố loài Chuột đá Trường Sơn (Laonastes sp) ở khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng. Tham dự hội thảo có đồng chí Lê Thanh Tịnh – Giám đốc BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng; đồng chí Nguyễn Trung Thực – Giám đốc BQL Dự án khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng; PGS.TS Nguyễn Xuân Đặng – Trưởng nhóm tư vấn, Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và biến đổi khí hậu (CeREC) và đại diện các sở, ban ngành liên quan.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình bày báo cáo tóm tắt các kết quả nghiên cứu xác định vị trí phân loại và vùng phân bố loài Chuột đá Trường Sơn (Laonastes sp) ở khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng và đưa ra những ý kiến góp ý để hoàn thành bản báo cáo kết quả nghiên cứu.

Theo báo cáo kết quả phân tích so sánh đặc điểm hình thái cho thấy sự khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa các mẫu Chuột đá Trường Sơn và Chuột đá Lào về một số chỉ tiêu hình thái cơ thể. Ngoài ra, quan sát bằng mắt thường các mẫu sọ cũng phát hiện một số khác biệt về đặc điểm hình thái sọ giữa hai nhóm mẫu như: Sọ Chuột đá Trường Sơn lớn hơn sọ Chuột đá Lào; mặt trước răng cửa Chuột đá Trường Sơn có vệt màu nâu lớn, trong khi đó ở các mẫu Chuột đá Lào, vệt màu nâu này rất mảnh hoặc hầu như không có; viền sau xương chẩm của Chuột đá Trường Sơn tròn, không có đỉnh nhọn ở điểm giữa; viền sau xương chẩm của Chuột đá Lào có đỉnh nhọn ở điểm giữa. So sánh trình tự DNA gen ty thể cho thấy nhóm các mẫu Chuột đá Trường Sơn thu được ở Phong Nha – Kẻ Bàng hình thành một nhóm độc lập rất khác biệt với nhóm các mẫu Chuột đá Lào thu được ở Khăm Muộn với khoảng cách di truyền tối thiểu giữa hai nhóm này là 9%. Với các kết quả phân tích thu được ở trên, Chuột đá Trường Sơn là loài độc lập với Chuột đá Lào nhưng đều cùng một giống Laonastes.

Kết thúc Hội thảo, đồng chí Giám đốc BQL Dự án chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu để bản báo cáo kết quả sớm được hoàn thiện. Bên cạnh đó, đồng chí đề xuất cần đi sâu nghiên cứu một số địa điểm ở trong vùng lõi VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để tăng cường hiểu biết toàn vùng trong quản lý.

BBT

Translate by Google »