Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Hội thảo khoa học Di sản thiên nhiên thế giới xuyên biên giới và dự thảo hồ sơ khoa học tại Phong Nha – Kẻ Bàng và Hin Nậm Nô

Ngày 07/6/2024, tại Văn phòng BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Viện Địa chất phối hợp với BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã tổ chức Hội thảo khoa học Di sản thiên nhiên thế giới xuyên biên giới và dự thảo hồ sơ khoa học tại Phong Nha – Kẻ Bàng và Hin Nậm Nô.

Tham dự Hội thảo có bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội Nhân văn và Tự nhiên; GS.TS Trần Văn Trị – Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Chương trình Khoa học Địa chất Quốc tế (IGCP VN); TS. Lê Hùng Anh – Viện trưởng Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật; TS. Vũ Thị Minh Nguyệt – Phó Viện trưởng Viện Địa chất; ông Phan Thanh Nghiệm – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình; ông Nguyễn Đức Lý –  Chủ tịch Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình; đồng chí Đinh Huy Trí – Phó Giám đốc BQL Vườn; các cán bộ Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế (BQL VQG PN – KB), chuyên viên Vụ Khoa học Xã hội Nhân văn và Tự nhiên (Bộ KHCN), các chuyên gia và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Thành viên thực hiện nhiệm vụ trình bày báo cáo

Hội thảo đã được nghe các báo cáo về: (1) Di sản thiên nhiên thế giới xuyên biên giới và kinh nghiệm xây dựng hồ sơ, quản lý Di sản TNTG xuyên biên giới của VQG Aggtelek (Hungary); (2) Các Di sản nổi bật của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và VQG Hin Nậm Nô: Kết quả của nhiệm vụ mã số ĐTĐLCN.10/21 (phần Địa chất – Địa mạo); (3) Giá trị nổi bật toàn cầu, tình trạng bảo tồn và các yếu tố tác động đến Di sản tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và VQG Hin Nậm Nô: Kết quả của nhiệm vụ mã số ĐTĐLCN.10/21 (phần Địa chất – Địa Mạo); (4) Giá trị nổi bật toàn cầu, tình trạng bảo tồn và các yếu tố tác động đến Di sản tại VQG PNKB và VQG HNN: Kết quả của nhiệm vụ mã số  ĐTĐLCN.10/21 (phần Đa dạng sinh học).

Góp ý, trao đổi của các đại biểu tại Hội thảo

Theo đó, các báo cáo đã xác định và đánh giá được tổng thể giá trị địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học của khu vực Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và VQG Hin Nậm Nô. Danh mục các di sản nổi bật và ngoại hạng về địa chất, địa mạo, cảnh quan theo các tiêu chí về di sản thiên nhiên thế giới của UNESCO; danh mục các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm ở khu vực Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và Khu Bảo tồn quốc gia Hin Nậm Nô. Giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo, các quá trình sinh thái, sinh học, môi trường sống tự nhiên có ý nghĩa đối với đa dạng sinh học đã được xác định trên cơ sở phân tích đối sánh với các di sản thiên nhiên thế giới khác cùng với phân tích tính toàn vẹn và vấn đề bảo vệ, quản lý di sản.

Hội thảo đã được nghe các góp ý, trao đổi của các đại biểu là chuyên gia và cán bộ quản lý ở địa phương về các kết quả mới của đề tài, về giá trị nổi bật toàn cầu của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và VQG Hin Nậm Nô.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 

Đồng chí Đinh Huy Trí – Phó Giám đốc BQL Vườn đánh giá: nhiệm vụ mã số  ĐTĐLCN.10/21 đã thu được nhiều kết quả quan trọng, đã bổ sung thêm, làm phong phú thêm các giá trị nổi bật toàn cầu đã được công nhận ở VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, đặc biệt nhiệm vụ đã có nhiều kết quả nghiên cứu mới ở VQG Hin Nậm Nô. Đây là nguồn thông tin khoa học, hữu ích phục vụ việc công nhận Di sản thiên nhiên xuyên biên giới VQG  Phong Nha –  Kẻ Bàng và VQG Hin Nậm Nô và bảo tồn phát huy giá trị Di sản./.

Huyền Sương
Translate by Google »