Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ tư, 23/11/2022 - 14:48

Họp tham vấn mô hình dữ liệu SMART và tập huấn SMART mobile

Trong các ngày 15, 17, 18, 21 và 22/11/2022, Ban Quản lý dự án VFBC Quảng Bình phối hợp với Tổ chức bảo tồn động vật quốc tế (FFI) và các đơn vị liên quan đã triển khai họp tham vấn mô hình dữ liệu SMART và tập huấn SMARTmobile (SMART) cho các cán bộ của Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tham gia tham vấn mô hình dữ liệu SMART có 22 người là cán bộ lãnh đạo và kỹ thuật của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tại buổi tham vấn, tư vấn giới thiệu về kế hoạch triển khai các hoạt động SMART trong năm 2023, thảo luận, định hướng điều chỉnh và thống nhất mô hình dữ liệu phù hợp với công tác quản lý tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Toàn cảnh buổi tham vấn mô hình dữ liệu SMART

Bên cạnh đó, hai lớp tập huấn Smart cũng được triển khai cho 80 người bao gồm cán bộ kỹ thuật và kiểm lâm viên của Vườn quốc gia. Tại các lớp tập huấn, tư vấn hướng dẫn cài đặt và sử dụng SMART mobile trong hoạt động quản lý tuần tra rừng và giám sát đa dạng sinh học và thực hành tại các điểm thực địa.

Tập huấn cài đặt và sử dụng SMART mobile tại thực địa

Kết thúc tập huấn, các cán bộ của Vườn đã cài đặt và sử dụng được ứng dụng SMART trên điện thoại, góp phần nâng cao công tác quản lý, tuần tra và bảo vệ rừng, giám sát đa dạng sinh học.

Vĩnh Lệ
Mã xác nhận:
captcha