Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, các Nghị định của Chính phủ, Chỉ thị, Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Bình về công tác phòng, chống tham nhũng, ngày 14/3/2017 BQL Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa ban hành Kế hoạch số 171/KH -VQG về đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng năm 2017

Nhấn chuột vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung: Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Thông báo khác