Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Kế hoạch số: 44- KH/ĐU thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn...

Nhấn chuột vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung Kế hoạch: Kế hoạch số: 44-KH/ĐU

Thông báo khác