Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: 0941374996 - 0919052111 - 02323677278

Thứ ba, 14/11/2017 - 16:19

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2017

Sáng ngày 14/11/2017, BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2017. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Huyên – Chính trị viên Huyện đội Bố Trạch; đồng chí Hoàng Hải Vân – Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh VQG Phong Nha – Kẻ Bàng cùng 100 học viên là cán bộ công chức, viên chức, đảng viên các đơn vị trực thuộc BQL Vườn.

Đ/c Hoàng Hải Vân - Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh
VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phát biểu khai giảng lớp học

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 14 đến ngày 16/11) các học viên được truyền đạt nội dung cơ bản gồm 7 chuyên đề chính: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng – an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Đ/c Nguyễn Văn Huyên – Chính trị viên Huyện đội Bố Trạch 

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm củng cố và nâng cao kiến thức quốc phòng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống ở cơ sở, vận dụng vào từng vị trí công tác, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh./.

Huyền Sương

Mã xác nhận:
captcha