Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ năm, 01/08/2019 - 07:58

Ký giao ước phối hợp về tổ chức hoạt động các phong trào đoàn và bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ môi trường với các đoàn xã vùng đệm

Ngày 29/7/2019, tại Hội trường Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Đoàn Cơ sở VQG đã tổ chức lễ ký giao ước phối hợp về tổ chức hoạt động các phong trào đoàn và bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ môi trường với các Đoàn xã vùng đệm Sơn Trạch, Hưng Trạch, Phúc Trạch, Xuân Trạch.

Tham dự lễ ký giao ước có sự hiện diện của Đảng ủy Ban Quản lý VQG, đại diện Đảng ủy UBND các xã vùng đệm, đại diện BTV huyện Đoàn Bố Trạch cùng BTV Đoàn Cơ sở VQG, các Đoàn xã Sơn Trạch, Hưng Trạch, Xuân Trạch, Phúc Trạch.

Nội dung của bản giao ước gồm các giao ước chung tập trung vào công tác phối hợp giữa các cơ sở Đoàn trong việc tổ chức, phát động các phong trào Đoàn và công tác bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ môi trường cho đoàn viên thanh niên vùng đệm VQG. Phần giao ước riêng được cụ thể hóa bằng vai trò, nhiệm vụ của Đoàn Cơ sở VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và các Đoàn xã Sơn Trạch, Hưng Trạch, Phúc Trạch, Xuân Trạch trên cơ sở đặc thù của mỗi cơ sở Đoàn.

Việc ký kết giao ước phối hợp về tổ chức hoạt động các phong trào đoàn và bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ môi trường giữa Đoàn Cơ sở VQG với các Đoàn xã vùng đệm Sơn Trạch, Hưng Trạch, Phúc Trạch, Xuân Trạch là một sáng kiến hữu ích, tạo được sự kết nối quan trọng giữa các cơ sở Đoàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền, quảng bá, bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản Thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng./.  

Anh Tuấn
Mã xác nhận:
captcha