Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
07/01/2019
Buổi sáng

- Giám đốc đi công tác tại VQG Bi Đoup - Núi Bà đến hết ngày 07/01/2019

 

- Đ/c Vân đi kiểm tra và dự khởi công Công trình Khu cứu hộ ĐVHD

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Phòng KHHTQT, đ/c Vinh - Lái xe

- P.KH-TC

Buổi chiều

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 3
08/01/2019
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

 - 08h00: Đ/c Khai kiểm tra chéo Khối thi đua ngành VH-XH năm 2018 (cả ngày)

 

- P.TC-HC; đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc dự Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh

- Đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vinh - Lái xe

Thứ 4
09/01/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc họp thẩm định tài sản Nhà nước tại Điểm du lịch Suối Nước Moọc và Zipline Hang Tối

- Đ/c Vân đi công tác tại Hà Nội đến hết ngày 10/01/2019

- Đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 08h00: Đ/c Khai kiểm tra chéo Khối thi đua ngành VH-XH năm 2018 (cả ngày)

- Phòng KH-TC

 

 

 

- P TC-HC; đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc làm việc tại cơ quan

- 14h00: Đ/c Trí dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và PTSV

 

- TTCHBTPTSV

Thứ 5
10/01/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, đ/c Trí họp kiểm điểm trách nhiệm của Trạm trưởng, phụ trách bộ phận HC-TH Hạt Kiểm lâm trong việc thực hiện nhiệm vụ do Hạt trưởng giao

- 08h00: Đ/c Khai dự Hội thảo khoa học về báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu những giá trị địa di sản nổi bật, ngoại hạng của VQG PN-KB nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch”

- Bộ phận HC-TH HKL

 

- P KH-HTQT, đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 15h30: Đ/c Khai làm việc với Đoàn kiểm tra chéo Khối thi đua ngành VH-XH năm 2018 (tại Bảo hiểm xã hội tỉnh)

 

- P TC-HC; đ/c Lạc - Lái xe

Thứ 6
11/01/2019
Buổi sáng

- Giám đốc đi kiểm tra hỗ trợ phát triển cộng đồng (cả ngày)

- Đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 08h00: Đ/c Khai dự họp Tổ quản lý, giám sát để nghe báo cáo tiến độ và đi thực địa kiểm tra tiến độ diệt trừ Bìm Bôi

- Đ/c Ngọc Anh - TTCH, đ/c Vinh - Lái xe

 
- P KH-HTQT; P KH-TC; kế toán VQG
Buổi chiều

- Đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 14h00: Đ/c Khai làm việc với Trưởng phòng KH-HTQT, kế toán VQG, Chủ nhiệm đề tài Bách xanh đá về một số nội dung liên quan tiến độ đề tài

 

- P KH-HTQT; đ/c Dũng, đ/c Toàn