Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
11/02/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, các Phó Giám đốc gặp mặt cán bộ cốt cán đầu xuân 2019

- 08h30: Giám đốc, các Phó Giám đốc dâng hương tại Đền tưởng niệm các AHLS Hang Tám Cô và Đền Tiên sư Cốc Từ

- P.TC-HC

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc, các Phó Giám đốc trồng cây đầu xuân năm 2019

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

- P.TC-HC, P.KH-TC

Thứ 3
12/02/2019
Buổi sáng

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 4
13/02/2019
Buổi sáng

- Giám đốc dự kiến tham dự Hội nghị UBND tỉnh tháng 1/2019 hoặc làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân làm việc với Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Lạc - Lái xe

- P.KH-TC

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc, các Phó Giám đốc dự Hội nghị giao ban Ban Quản lý Vườn tháng 02/2019 (Mời thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị tham dự)

- P.TC-HC

Thứ 5
14/02/2019
Buổi sáng

- Giám đốc đi cơ sở (cả ngày)

- Đ/c Trí đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng (cả ngày)

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vinh - Lái xe

- Đ/c Nhân - Lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 6
15/02/2019
Buổi sáng

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

- 16h30: Giám đốc, các Phó Giám đốc gặp mặt đầu xuân cán bộ, nhân viên VQG (Thành phần tham dự theo Kế hoạch)

 

- P.TC-HC