Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: 0941374996 - 0919052111 - 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
01/01/2018
Buổi sáng

- Nghỉ Tết Dương lịch 2018

Buổi chiều

- Nghỉ Tết Dương lịch 2018

Thứ 3
02/01/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 4
03/01/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- Đ/c Khai tham gia Đoàn kiểm tra chéo Khối thi đua Văn hóa – Xã hội tại Đồng Hới (cả ngày)

 

- Phòng TC-HC; Đ/c Lạc - Lxe

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc, các Phó Giám đốc thông qua Chương trình công tác trọng tâm VQG năm 2018 (Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc tham dự)

- P.KH-TC, P.TC-HC

Thứ 5
04/01/2018
Buổi sáng

- 8h00: Giám đốc họp thẩm định Dự án hệ thống sàn đạo và điện chiếu sáng Động Phong Nha tại Sở Xây dựng

- Đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- Đ/c Khai tham gia Đoàn kiểm tra chéo Khối thi đua Văn hóa – Xã hội tại Đồng Hới (cả ngày)

 

 

 
- Phòng TC-HC; Đ/c Lạc - Lxe
Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 6
05/01/2018
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, các Phó Giám đốc họp Hội nghị kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ và đảng viên năm 2017

- Đ/c Tính - Phụ trách công tác Đảng

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân, đ/c Khai họp BCH CĐCS VQG