Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
31/12/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, các Phó Giám đốc nghỉ Tết Dương lịch 2019

- Đ/c Khai trực lãnh đạo cơ quan

 

- Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc nghỉ Tết Dương lịch 2019

- Đ/c Khai trực lãnh đạo cơ quan

 

- Đ/c Lạc - Lái xe

Thứ 3
01/01/2019
Buổi sáng

- Giám đốc trực lãnh đạo cơ quan

- 08h30: Giám đốc, các Phó Giám đốc dự Lễ đón vị khách đầu tiên năm 2019 và Công bố kết quả cuộc thi tìm hiểu về Di sản TNTG VQG PNKB trên Internet

 

- TTDL, P.KHHTQT, P.TCHC, đ/c Vinh - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc trực lãnh đạo cơ quan

- Đ/c Vinh - Lái xe

Thứ 4
02/01/2019
Buổi sáng

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

- 9h30: Giám đốc, các Phó Giám đốc Hội ý lãnh đạo BQL Vườn, các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai một số nhiệm vụ đầu năm 2019

 

- Phòng TC-HC

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc, đ/c Trí Hội ý lãnh đạo Hạt Kiểm lâm và Bộ phận PCKT triển khai xây dựng phương án quản lý rừng bền vững

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Bộ phận PCKT Hạt Kiểm lâm

Thứ 5
03/01/2019
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- 08h00: Đ/c Trí dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ QP-AN tại UBND tỉnh

 

- Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc đi công tác tại VQG Bi Đoup - Núi Bà đến hết ngày 07/01/2019

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Phòng KHHTQT, đ/c Vinh - Lái xe

Thứ 6
04/01/2019
Buổi sáng

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng (cả ngày)

- 08h00: Đ/c Khai dự Hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động xã hội tại LĐLĐ tỉnh

 

- Đ/c Nhân - Lái xe

Buổi chiều

- 14h00: Đ/c Vân dự Hội nghị tại Sở Văn hóa và Thể thao

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Lạc - Lái xe

Thứ 7
05/01/2019
Buổi sáng

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan