Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
05/03/2018
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, đ/c Trí dự Hội nghị giao ban công tác bảo vệ rừng tháng 3

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Hạt Kiểm lâm VQG

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc họp tại Sở Du lịch

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

- P.KH-TC, đ/c Lạc - Lái xe

Thứ 3
06/03/2018
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm đón nhận danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới

 (Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tham dự)

- Đ/c Trí làm việc với Tổ chức Oxfam tại Sở Ngoại vụ

- P.TC-HC

 

 

- Đ/c Lạc - Lái xe
Buổi chiều

- Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân đi kiểm tra các điểm du lịch trong VQG

- Đ/c Trí làm việc tại Đồng Hới về kinh phí khảo sát, đánh giá các loài thú quan trọng

- 15h00: Đ/c Khai làm việc với ĐHQB về xây dựng Đề tài khoa học cấp nhà nước (Các phòng, đơn vị liên quan tham dự)

 

 

- Đ/c Lạc - Lái xe

- P.KH&HTQT, Trung tâm Cứu hộ

Thứ 4
07/03/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí đi kiểm tra tình hình quản lý BVR và VSMT tại Động Thiên Đường

 

- Đ/c Nhân - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 14h00: Đ/c Khai dự Hội nghị CTV tạp chí TTKC-CN Quảng Bình tại Đồng Hới

 

- Đ/c Lạc - Lái xe

Thứ 5
08/03/2018
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc đi kiểm tra công tác BVR ở một số Trạm Kiểm lâm (cả ngày)

- Đ/c Vân đi công tác đến hết ngày 11/3

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- BP pháp chế kỹ thuật HKL

Buổi chiều

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 6
09/03/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đc Trí thông qua Phương án quản lý BVR và PCCCR 2018

(Thành phần tham dự theo Giấy mời)

 

- Các phòng, đơn vị liên quan; BCH các vấn đề cấp bách

Buổi chiều

- Giám đốc đi kiểm tra tình hình hỗ trợ phát triển cộng đồng ở một số thôn, bản

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- BQL Rừng đặc dụng, đ/c Vinh - Lái xe