Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
04/03/2019
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- Đ/c Khai đi công tác tại Đà Nẵng đến hết ngày 7/3/2019 (Tham dự Hội thảo tập huấn điều tra, thu thập dữ liệu và sử dụng hệ thống CSDL ĐDSH quốc gia (NBDS)

 

- Đ/c Nguyên - P. KHHTQT, đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- 14h00: Đ/c Trí dự Hội nghị công bố Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và bàn giao hồ sơ 3 loại rừng cho các địa phương

 

- Đ/c Vinh - Lái xe

Thứ 3
05/03/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí dự Hội nghị giao ban VQG tháng 3/2019

(Mời Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, đ/c Toàn - KT VQG tham dự)

- P.TC-HC

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

Thứ 4
06/03/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, đ/c Trí dự Hội nghị giao ban công tác bảo vệ rừng tháng 3/2019

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- Hạt Kiểm lâm VQG

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

Thứ 5
07/03/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí họp Đảng ủy VQG

- Đ/c Tính - Phụ trách công tác Đảng

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

Thứ 6
08/03/2019
Buổi sáng

- 8h00: Giám đốc, đ/c Trí họp liên ngành bàn xử lý vụ khai thác gỗ trái phép tại Thượng Trạch

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Hạt Kiểm lâm VQG

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 14h00: Đ/c Khai họp BCH CĐCS VQG