Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
11/03/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, đ/c Trí làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác PCCC trên địa bàn VQG

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- HKL, P.TC-HC

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí dự Đại hội Chi đoàn Hạt Kiểm lâm

Thứ 3
12/03/2019
Buổi sáng

- 08h00-09h00: Giám đốc làm việc với ông Ryan - nhiếp ảnh gia về việc thực hiện một số cảnh quay động vật đặc hữu trong VQG

- Giám đốc, đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí đi cơ sở (cả ngày)

- 08h30: Đ/c Khai làm việc với TTUDKHCN (Sở KHCN) thực hiện chuyên mục KHCN tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

- P.KHHTQT, HKL (bộ phận PCKT)

 

- Đ/c Nhân - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân họp tại Sở Du lịch

- 14h00: Đ/c Khai dự Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia tại Đồng Hới

 

 

- Đ/c Lạc - Lái xe

Thứ 4
13/03/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc đi kiểm tra công tác BVR (cả ngày)

- Đ/c Vân làm việc với P.KH-TC về giải pháp thống kê khách du lịch

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- HKL, đ/c Vinh - Lái xe

- P.KH-TC

Buổi chiều

- Đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 14h00: Đ/c Khai dự họp BCH CĐCS (Mời các đ/c trong BCH CĐCS tham dự)

 

- Đ/c Dung - UVBCH

Thứ 5
14/03/2019
Buổi sáng

- 09h30: Giám đốc dự họp bàn xử lý tài sản TTDL tại UBND tỉnh

 

- Đ/c Vân đi kiểm tra các tuyến du lịch và các công trình xây dựng cơ bản (cả ngày)

- Đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 08h30: Đ/c Khai làm việc với Phòng TC-HC

- TTDL, P.KH-TC, đ/c Lạc - Lái xe

- Đ/c Vinh - Lái xe

 

- P.TC-HC

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 6
15/03/2019
Buổi sáng

- Giám đốc đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng (cả ngày)

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vinh - Lái xe

Buổi chiều

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan