Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
19/03/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- 08h00: Đ/c Trí họp định kỳ lần thứ I BCH CVĐCB trong công tác BVR và PCCCR

 

-  BCH CVĐCB

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc họp giải quyết một số nội dung trong Đề án cho thuê môi trường rừng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- 14h00: Đ/c Vân họp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- P.KH-TC, P.KHHTQT, đ/c Lạc - Lái xe

Thứ 3
20/03/2018
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, đ/c Vân dự Lễ động thổ công trình Trạm Kiểm lâm Trộ Mợng

- 09h00: Đ/c Trí dự buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững Di sản TNTG VQG PN-KB tại Phòng họp UBND tỉnh

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- P.KH-TC, đ/c Lạc-Lái xe

- P.KHHTQT, đ/c Vinh - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 4
21/03/2018
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc đi Kiểm tra công tác BVR và khảo sát xây dựng thuỷ điện nhỏ Trạm Kiểm lâm Chà Nòi (cả ngày)

- Đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 08h00: Đ/c Khai hội ý BTV CĐCS mở rộng

- P.KHTC, Bộ phận PCKT HKL, đ/c Vinh-Lái xe

 

- BTV CĐCS và các đ/c theo thành phần mời
Buổi chiều

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 5
22/03/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 6
23/03/2018
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, đ/c Trí hội ý và triển khai một số công việc của BQL dự án RĐD

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- 08h00: Đ/c Khai làm việc với HĐ Kiểm kê tài sản Khối Văn phòng BQL Vườn

- BQL DA Rừng đặc dụng

 

- HĐKKTS, Kế toán VP

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan