Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
18/03/2019
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân đi kiểm tra công trình Trạm Kiểm lâm Trộ Mợơng

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

- 15h00: Đ/c Vân làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao về Giải chạy Marathon

Thứ 3
19/03/2019
Buổi sáng

- 08h30: Giám đốc, đ/c Trí họp kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan vụ khai thác gỗ trái phép ở khu vực Thượng Trạch (cả ngày)

- Đ/c Vân đi kiểm tra các tuyến, điểm du lịch trong VQG (cả ngày)

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Phòng TC-HC, Hạt Kiểm lâm (Bộ phận HCTH, PCKT), đ/c Vinh - Lái xe
- Đ/c Lạc - Lái xe
Buổi chiều

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 4
20/03/2019
Buổi sáng

- Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân làm việc với Phòng Kế hoạch - Tài chính về kế hoạch quảng bá du lịch năm 2019

- Đ/c Trí đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng (cả ngày)

- 08h00: Đ/c Khai dự Hội nghị tại Sở Nội vụ

 

- P.KH-TC

- Đ/c Vũ - Lái xe

- Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 5
21/03/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, đ/c Trí làm việc với Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh tại Ban Quản lý Vườn (Mời Trạm trưởng Trạm KL Thượng Trạch, Trạm trưởng Trạm KL số 6, Tổ trưởng Tổ KL cơ động số 1, Trạm trưởng phụ trách bộ phận PCKT HKL, đại diện P.TC-HC)

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- 08h30: Đ/c Khai làm việc với Tổ quản lý, giám sát Bìm Bôi và đơn vị tư vấn (Đ/c Dũng liên hệ đơn vị tư vấn về các thủ tục nghiệm thu; thông báo mời các thành viên trong tổ tham gia)

- HKL chuẩn bị các tài liệu có liên quan

 

 

- P.KHHTQT

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 14h00: Đ/c Khai họp BCH CĐCS về công tác bổ sung nhân sự (mời các đ/c trong BCH CĐCS tham dự)

Thứ 6
22/03/2019
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- 08h00: Đ/c Vân làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về phát triển du lịch tại VQG từ năm 2016 đến năm 2018

- 08h00: Đ/c Khai làm việc với Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

 

- P.KH-TC, TTDL, Trung tâm Cứu hộ, BTPTSV

- P.KHHTQT

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan