Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
09/04/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân dự họp BCS UBND tỉnh, báo cáo Đề án cho thuê MTR Thung lũng sinh tồn

 

- Đ/c Vinh - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 3
10/04/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân đi kiểm tra các tuyến, điểm du lịch trong VQG (cả ngày)

- Đ/c Khai đi cơ sở (cả ngày)

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc đi kiểm tra công trình thuỷ điện mini tại Trạm Km40

- Đ/c Trí làm việc với Phòng tham mưu Bộ chỉ huy biên phòng Tỉnh về Tuần tra BVR khu vực biên giới của Kiểm lâm

- P.KH-TC, đ/c Lạc-Lái xe

- KT KHL, Đ/c Vinh - Lái xe

Thứ 4
11/04/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- 08h00: Đ/c Trí họp rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng VQG tại phòng họp BQL Vườn (tầng 3)

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

 

- P.KHHTQT, HKL, TTCH

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- 14h00: Đ/c Vân họp Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh QB

 

- Đ/c Vinh-Lái xe

Thứ 5
12/04/2018
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, đ/c Vân đi khảo sát thực địa thuỷ điện mimi Trạm Chà Nòi

- Đ/c Trí đi kiểm tra QLBVR &PCCCR và chương trình hỗ trợ thôn bản Dự án RĐD PN-KB (cả ngày)

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- P.KH-TC, đ/c Vinh-Lái xe

- PC-KT HKL

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc dự Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, đơn vị đầu tư kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh quý II năm 2018

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- P.KH-TC, đ/c Vinh-Lái xe

Thứ 6
13/04/2018
Buổi sáng

- 08h30: Giám đốc, đ/c Vân làm việc với Đoàn giám sát của Ban kinh tế - Ngân sách về tình hình thực hiện đầu tư công trung hạn 2016-2020 tại VQG (cả ngày)

- 09h00: Đ/c Trí tham gia nghiệm thu công trình Điện năng lượng Mặt trời tại VQG

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- P.KH-TC, P.TC-HC, Kê toán VQG

- Đ/c Nhân - Lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan