Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
23/04/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc, đ/c Vân nghe Trung tâm Du lịch báo cáo công tác chuẩn bị đón và phục vụ du khách dịp Lễ 30/4 - 01/5

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- TTDL, P.TC-HC

Thứ 3
24/04/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân đi cơ sở (cả ngày)

 

- Đ/c Vinh - Lái xe

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc dự buổi làm việc của UBND tỉnh với các ngành về dự án của công ty CPTM du lịch Phù Sa Đỏ tại UBND tỉnh

- Đ/c Trí họp trực báo Dự án rừng đặc dụng PN - KB tại Đồng Hới

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Lạc - Lái xe

 

- Đ/c Nhân - Lái xe
Thứ 4
25/04/2018
Buổi sáng

- Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3

- Đ/c Vân tham dự Lễ Hội cá trắm và đua thuyền tại Phong Nha

 

- Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3

- Đ/c Vân tham dự Lễ Hội cá trắm và đua thuyền tại Phong Nha

 

- Đ/c Lạc - Lái xe

Thứ 5
26/04/2018
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc đi kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ du khách mùa cao điểm tại một số điểm du lịch trong VQG (cả ngày)

- Đ/c Vân tham dự Lễ Hội cá trắm và đua thuyền tại Phong Nha (cả ngày)

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Phòng KH-TC, TTDL, TTCH, đ/c Vinh - Lái xe

- Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 6
27/04/2018
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, các Phó Giám đốc họp thông qua Kế hoạch kỷ niệm 15 năm VQG PN-KB được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản TNTG

(Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc tham dự)

- P.TC-HC

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc, các Phó Giám đốc họp xét nâng lương trước thời hạn VQG năm 2018

(Thành phần tham dự theo Giấy mời)

- P.TC-HC

Thứ 7
28/04/2018
Buổi sáng

- Giám đốc trực lãnh đạo BQL Vườn

- Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc trực lãnh đạo BQL Vườn

- Đ/c Lạc - Lái xe

Chủ nhật
29/04/2018
Buổi sáng

- Đ/c Trí trực lãnh đạo BQL Vườn

- Đ/c Nhân - Lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Trí trực lãnh đạo BQL Vườn

- Đ/c Nhân - Lái xe