Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
09/05/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày)

- Các đ/c Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- 13h30: Đ/c Vân, đ/c Khai tham dự Đại hội Hội Cựu Chiến binh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 tại Hội trường tầng 2 (Thành phần tham dự theo Giấy mời)

- Đ/c Trí làm việc với Công an tỉnh tại Phòng họp tầng 2 (Mời đại diện lãnh đạo Trung tâm CHBTPTSV, HKL, P.KHHTQT cùng tham dự)

Thứ 3
10/05/2022
Buổi sáng

- 08h30: Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc họp BTV Đảng ủy về công tác quy hoạch cán bộ tại Phòng họp tầng 2 (Mời các đ/c BTV Đảng ủy tham dự)

Bộ phận Đảng vụ

Buổi chiều

- 14h00: Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc họp BCH Đảng ủy mở rộng về công tác quy hoạch cán bộ tại Hội trường tầng 2 (Thành phần tham dự theo Giấy mời)

Bộ phận Đảng vụ

Thứ 4
11/05/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- 07h00: Đ/c Vân tham dự chương trình khảo sát thực tế sản phẩm du lịch cộng đồng ARem, khám phá, trải nghiệm suối nguồn và hang động tại xã Tân Trạch đến hết ngày 12/5/2022 (Mời đại diện P.KH-TC cùng tham dự)

 

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc với Đoàn công tác của VQG Pù mát tại Hội trường tầng 2

- 17h00: Đ/c Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai tổ chức giao lưu với Đoàn công tác của VQG Pù mát tại Khách sạn Heritage by Night

 

Thành phần tham dự do P.TC-HC thông báo sau

Thứ 5
12/05/2022
Buổi sáng

- 08h00: Đ/c Giám đốc, đ/c Trí làm việc với chuyên gia của AAF về phương án thiết kế Khu nuôi Hổ tại Phòng họp tầng 2 (Mời đại diện lãnh đạo TTCHBT&PTSV tham dự)

- Đ/c Giám đốc, đ/c Trí đi thực địa du lịch (cả ngày)

- 09h00: Đ/c Khai tham dự Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại xã Phúc Trạch

Trung tâm CHBT&PTSV chuẩn bị báo cáo

Đ/c Lạc lái xe

P.TC-HC

Buổi chiều

- Đ/c Khai làm việc với Trường Chính trị tỉnh về mở lớp đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ VQG

P.TC-HC

Thứ 6
13/05/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

- 10h00: Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc làm việc với Đoàn công tác của VQG Pù mát tại Khách sạn Heritage by Night

 

Thành phần tham dự do P.TC-HC thông báo sau

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan