Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
13/05/2019
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí tham dự khóa bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp Sở đến 10/6/2019

 

 

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc, đ/c Vân làm việc với Đảng uỷ khối cơ quan về giao nhận hồ sơ công tác đảng.

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Phòng TC-HC, đ/c Tính - Phụ trách Đảng vụ

Thứ 3
14/05/2019
Buổi sáng

- Giám đốc làm việc với UBND tỉnh đề xuất giải quyết một số công việc

- Đ/c Vân tham dự Đại hội MTTQVN huyện Bố Trạch

- 08h00: Đ/c Khai đi kiểm tra hiện trường xử lý Bìm Bôi (cả ngày) (Thành phần tham gia: Các thành viên trong Tổ quản lý, giám sát; Phòng KH&HTQT và đơn vị tư vấn)

-  Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân tham dự cuộc họp tại Sở Khoa học và Công nghệ

Thứ 4
15/05/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc họp BQL Dự án rừng đặc dụng

- Đ/c Vân đi cơ sở (cả ngày)

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- BQL Dự án rừng đặc dụng

Buổi chiều

- Giám đốc làm việc tại cơ quan

- 14h00: Đ/c Khai hội ý BTV CĐCS mở rộng để bàn công tác nhân sự và xét tặng quà đoàn viên khó khăn dịp Tháng Công nhân 2019 (Mời Chủ tịch các CĐBP, đ/c Vinh, đ/c Dung tham dự).

- 15h00: Đ/c Khai làm việc với BTV Đoàn cơ sở VQG và lãnh đạo Phòng KH&HTQT về Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm kiếm giải pháp giảm thiểu rác thải trong VQG (Đoàn cơ sở chuẩn bị kế hoạch).

 

 

 

-  Đoàn cơ sở; Phòng KH&HTQT

Thứ 5
16/05/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc tham dự Hội nghị tại Tỉnh uỷ

- Đ/c Vân làm việc với Phòng KH&HTQT về maket triền lãm 30 tái lập tỉnh

- 08h00: Đ/c Khai làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình về rà soát tiêu chuẩn chính trị cán bộ dự nguồn quy hoạch tại VQG.

- Đ/c Vinh - Lái xe

- Phòng KH&HTQT

- Phòng TC-HC

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc tham dự hội nghị công tác cán bộ tại Huyện uỷ Bố Trạch

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- 13h30: Đ/c Khai làm việc với Cục Kiểm lâm về Khảo sát xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 90 (Thành phần tham gia: Theo giấy mời)

- Đ/c Vinh - Lái xe

 

- Hạt Kiểm lâm

Thứ 6
17/05/2019
Buổi sáng

-  Giám đốc đi kiểm tra công tác BVR và PCCCR (cả ngày).

- Đ/c Vân đi khảo sát thực địa tuyến đường chạy marthon heritage 2019 với công ty DHA 

- Đ/c Khai đi thực địa đề tài Bách xanh đá đến hết ngày 19/5

- Hạt Kiểm lâm, đ/c Vũ - Lái xe

- Đ/c Vinh - Lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Vân họp BTC giải chạy Việt dã Cup Sacombank 2019

Thứ 7
18/05/2019
Buổi sáng

- Đ/c Vân tham gia giải chạy Việt dã Cup Sacombank 2019

Buổi chiều

- Đ/c Vân tham gia giải chạy Việt dã Cup Sacombank 2019