Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
16/05/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- 14h30: Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ nghe phòng KH-TC báo cáo đề xuất trùng tu, nâng cấp Đền tưởng niệm các AHLS đường 20 Quyết Thắng

P.KH-TC

Thứ 3
17/05/2022
Buổi sáng

- 08h30: Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ họp BTV Đảng ủy để nghe Đoàn cơ sở VQG báo cáo Kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 tại Phòng họp tầng 2 (Mời các đ/c UV BTV Đảng ủy tham dự)

Buổi chiều

- 14h00: Đ/c Giám đốc làm việc với lãnh đạo Hạt Kiểm lâm về tình hình bảo vệ rừng các khu vực xung yếu, công tác quản lý mốc giới, đất lâm nghiệp, tháo gỡ bẫy và công tác cán bộ tại Phòng họp tầng 2

- Các đ/c PGĐ làm việc tại cơ quan

HKL; PTC-HC

Thứ 4
18/05/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Tỉnh ủy

- Đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- Đ/c Khai làm việc với Trường Chính trị tỉnh về đào tạo lí luận chính trị cho cán bộ VQG

Đ/c Lạc lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- 14h00: Đ/c Trí nghiệm thu bàn giao Gói mua sắm hàng hóa điện thoại vệ tinh cho VQG của Dự án hỗ trợ khẩn cấp thiệt hại do lũ lụt tại DS TNTG VQG PN-KB tại Phòng họp tầng 2 (Mời TP KH&HTQT, Hạt trưởng HKL, đ/c Dũng chuyên viên P.KH-TC, đ/c Thủ kế toán VQG tham dự)

- 14h00: Đ/c Khai dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc

Đ/c Lạc lái xe

  

 

 

 

Đ/c Nhân lái xe HKL

Thứ 5
19/05/2022
Buổi sáng

- 08h30: Đ/c Giám đốc, đ/c Trí nghe Trung tâm CHBT&PTSV báo cáo tình hình công tác chăm sóc, cứu hộ Hổ tại Phòng họp tầng 2

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- Đ/c Khai làm việc tại LĐLĐ tỉnh

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- 14h00: Đ/c Trí nghiệm thu kỹ thuật Hệ thống quan trắc cảnh báo thiên tai tại VQG của Dự án hỗ trợ khẩn cấp thiệt hại do lũ lụt tại DS TNTG VQG PN-KB tại Phòng họp tầng 2 (Mời thành viên BQL DA tham dự)

Thứ 6
20/05/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc làm việc với P.KH-TC và P.TC-HC về tình hình thu chi 6 tháng đầu và dự ước 6 tháng cuối năm 2022

- 08h00: Đ/c Vân tham dự cuộc họp bàn Kế hoạch triển khai sân chơi “Qua miền Di sản” năm 2022 trên sóng Truyền hình Quảng Bình tại Đài PT&TH Quảng Bình

- 08h00: Đ/c Trí làm việc với Đoàn nghiên cứu của Viện nhiệt đới Việt Nga tại Phòng họp tầng 2

- 10h00: Đ/c Trí làm việc với Tổ thư ký của Ban Tham vấn BTTB tại Phòng họp tầng 2

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

P.KH-TC chuẩn bị nội dung b/c, P.TC-HC p/h

Buổi chiều

- 14h00: Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ làm việc với Giám đốc Trung tâm CHBT&PTSV và Trung tâm Du lịch về công tác chuẩn bị, đón tiếp Chủ tịch nước tại Phòng họp tầng 2