Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
23/05/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí tham dự Đại hội các Khu bảo vệ Châu Á tại Malaysia đến hết ngày 30/5/2022

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 3
24/05/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân làm việc tại cơ quan (cả ngày)

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- 14h00: Đ/c Khai tham dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 5 năm 2022 tại Đảng ủy Khối các cơ quản tỉnh

Thứ 4
25/05/2022
Buổi sáng

- 09h00: Đ/c Giám đốc làm việc với đại diện lãnh đạo Hạt Kiểm lâm, P.KH-TC và kế toán về khảo sát hỗ trợ sửa chữa hệ thống điện mặt trời và thủy điện của các Trạm Kiểm lâm tại Phòng họp tầng 2 (Mời đơn vị tư vấn tham dự)

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 5
26/05/2022
Buổi sáng

- 09h00: Đ/c Giám đốc, đ/c Vân làm việc với Tổ công tác phối hợp hỗ trợ xây dựng Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí VQG giai đoạn 2021-2030 tại Phòng họp tầng 2

- Đ/c Khai tham dự cuộc họp trao đổi, thống nhất các nội dung để xây dựng Dự án GEF7 tại Hà Nội (cả ngày)

Tổ chuẩn bị báo cáo phân công nhiệm vụ, các công việc cần triển khai

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân làm việc tại cơ quan

Thứ 6
27/05/2022
Buổi sáng

- 08h00: Đ/c Giám đốc tham dự Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại UBND tỉnh (cả ngày)

- 08h00: Đ/c Vân tham dự cuộc họp về tổ chức “Trại hè Việt Nam 2022” dành cho thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tại Sở Ngoại vụ

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Đ/c Lạc lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan