Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
22/05/2023
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân làm việc tại cơ quan (cả ngày)

- Đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 07h30: Đ/c Khai làm việc tại LĐLĐ tỉnh

- 09h00: Đ/c Khai duyệt chương trình văn nghệ, clip Đại hội CĐCS VQG nhiệm kỳ 2023-2028 tại Hội trường tầng 2

- 10h00: Đ/c Khai họp BCH CĐCS và Trưởng các tiểu ban chuẩn bị Đại hội tại Phòng họp tầng 2 (Mời các đ/c BCH và Trưởng các tiểu ban tham dự)

 

 

Xe cá nhân

Buổi chiều

- 15h00: Đ/c Trí làm việc với Trung tâm nghiên cứu kiến thức bản địa vùng cao tại Phòng họp tầng 2 (Mời đại diện lãnh đạo HKL, P.KHHTQT tham dự)

- 14h00: Đ/c Khai kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội CĐCS VQG nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ 3
23/05/2023
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc làm việc tại UBND tỉnh

- Đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- Đ/c Khai đi dâng hương tại Đền tưởng niệm các AHLS đường 20 Quyết Thắng (Thành phần tham dự theo Giấy mời)

Đ/c Lạc lái xe

Buổi chiều

- 13h00: Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ tham dự Đại hội CĐCS VQG PN-KB lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 tại hội trường tầng 2 (Thành phần tham dự theo Giấy mời)

Thứ 4
24/05/2023
Buổi sáng

- 09h00: Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ họp BCH Đảng ủy VQG tại Hội trường tầng 2 (Thành phần tham dự theo Giấy mời)

Buổi chiều

- 14h30: Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ tham dự Hội nghị lấy ý kiến và phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc BQL Vườn đối với đ/c Đinh Huy Trí tại Hội trường tầng 2 (Thành phần tham dự theo Giấy mời)

Thứ 5
25/05/2023
Buổi sáng

- 08h15: Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ họp bàn về tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế 20 năm Di sản tại Hội trường tầng 2 (Mời Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc; các đ/c Tổ trưởng và thành viên của 3 Tổ giúp việc Hội thảo quốc tế (Tổ xây dựng kế hoạch, Tổ lễ tân hậu cần, Tổ không gian trưng bày tham dự)

- Đ/c Khai làm việc với các khách sạn để chuẩn bị công tác đón tiếp tại Hội thảo 20 năm Di sản (Mời đại diện phòng TC-HC và một số tổ viên tổ phục vụ cùng đi) (cả ngày)

- Đ/c Trí đi công tác tại tỉnh Nghệ An đến ngày 27/5/2023

 

 

 

Xe cá nhân

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân làm việc tại cơ quan

Thứ 6
26/05/2023
Buổi sáng

- 08h00: Đ/c Giám đốc, đ/c Khai họp BCĐ Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững VQG Phong Nha - Kẻ Bàng giai đoạn 2021 - 2025 tại Phòng họp tầng 2 (Mời các thành viên BCĐ tham dự)

- 08h00: Đ/c Vân dự Hội nghị tại Tỉnh đoàn về cuộc thi tìm hiểu về 20 năm Di sản

 

 

Xe cá nhân

Buổi chiều

- 15h00: Đ/c Giám đốc tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để cho ý kiến về công tác cán bộ tại Tỉnh ủy

- 15h00: Đ/c Khai họp BCH CĐCS, các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Công đoàn và các thành viên liên quan để rút kinh nghiệm sau Đại hội (Thành phần tham dự theo Giấy mời)

Đ/c Lạc lái xe