Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
29/05/2023
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Trí làm việc với Tổ Chỉ đạo nội dung Hội thảo quốc tế 20 năm Di sản tại Phòng họp tầng 2 (Mời các t/v tổ tham dự)

- Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ họp BTV Đảng ủy, lãnh đạo BQL Vườn về công tác cán bộ tại Phòng họp tầng 2

 

 

P.TC-HC

Buổi chiều

- 14h00: Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ sinh hoạt Chi bộ Văn phòng tháng 5/2023

Thứ 3
30/05/2023
Buổi sáng

- 08h30: Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ họp Hội đồng xét khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 20 năm Di sản tại Phòng họp tầng 2 (Mời các t/v Hội đồng tham dự)

P.TC-HC

Buổi chiều

- 14h30: Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ họp trực tuyến để nghe GS.TS Tạ Hòa Phương thông qua phương án in ấn phẩm song ngữ Viêt - Anh “Thiên đường hang động Quảng Bình” tại Hội trường tầng 2 (Mời Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc, đ/c Bùi Ngọc Thành - PTP KHHTQT, đ/c Phương Lan - nhân viên  P.KHHTQT tham dự)

- Đ/c Vân đi khảo sát thực địa khu vực TP. Đồng Hới để thống nhất phương án trang trí băng rôn biểu ngữ Hội thảo 20 năm (mời đ/c Nguyên - PGĐ TTDL cùng đi)

 Phòng KHHTQT chuẩn bị kết nối trực tuyến

 

  

Xe cá nhân

Thứ 4
31/05/2023
Buổi sáng

- 09h00: Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ làm việc với các đơn vị liên quan về tổ chức Hội thảo 20 năm Di sản (Thành phần tham dự theo Giấy mời)

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ đi kiểm tra Điểm DLST Suối nước Mọọc (Mời Thủ trưởng các phòng, đơn vị cùng đi)

Đ/c Lạc, Vinh lái xe

Thứ 5
01/06/2023
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân làm việc với đơn vị Havetas về thiết kế mặt bằng trưng bày Hội thảo 20 năm Di sản

- Đ/c Vân làm việc với Tổ giúp việc về không gian trưng bày Hội thảo tại Phòng họp tầng 2 (Mời các t/v Tổ tham dự)

- 08h00: Đ/c Trí tham dự Hội thảo về kết quả đánh giá thể chế phần 2 của Dự án VFBC tại TP. Đồng Hới (Thành phần tham dự theo Kế hoạch)

 

 

 

 

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

- 14h30: Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh tại Hội trường tầng 2 (Mời Thủ trưởng các phòng, đơn vị tham dự)

P.KH-TC chuẩn bị nội dung

Thứ 6
02/06/2023
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban Nội chính tỉnh (Đại diện lãnh đạo Phòng TC-HC cùng dự)

- 08h30: Đ/c Trí làm việc với Đoàn công tác của nhà tài trợ USAID tại Hội trường tầng 2 (Đại điện lãnh đạo HKL, TTCH, P.KHHTQT, Trạm trưởng Trạm Km số 6, Đội tuần tra, tháo gỡ bẫy ảnh dựa vào cộng đồng Trạm Km số 6)

 

 

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan (cả ngày)

P.TC-HC, đ/c Lạc lái xe

 

- P.KHHTQT chuẩn bị máy chiếu, cán bộ kỷ thuật

-TC-HC: Chuẩn bị hội trường

- TTCH: Chuẩn bị địa điểm tại VTV

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc chuẩn bị và đi công tác tại Vương Quốc Anh đến hết ngày 11/6/2023

- Đ/c Trí làm việc tại cơ quan