Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
05/06/2023
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc đi công tác nước ngoài đến hết ngày 11/6/2023

- Đ/c Trí làm việc tại Đồng Hới

- Đ/c  Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

 

Xe cá nhân

Buổi chiều

- Đ/c Vân làm việc tại Sở Du lịch

- Đ/c  Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Xe cá nhân

Thứ 3
06/06/2023
Buổi sáng

- 08h30: Đ/c Vân làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư về chuẩn bị nội dung Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Bình và xúc tiến đầu tư năm 2023

- Đ/c Trí tham dự Hội thảo về SMART của Dự án VFBC tại Đồng Hới

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Xe cá nhân

 

Xe cá nhân

Buổi chiều

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí làm việc tại Sở Tài chính

 

Xe cá nhân

Thứ 4
07/06/2023
Buổi sáng

- Các đ/c PGĐ làm việc tạo cơ quan

Buổi chiều

- Các đ/c PGĐ làm việc tạo cơ quan

Thứ 5
08/06/2023
Buổi sáng

- 08h30: Đ/c Vân dự buổi làm việc bàn giao hệ thống mốc, cọc tim tuyến và mặt bằng thi công Gói thầu số 7,8,9 thuộc Dự án nâng cấp tuyến đường tỉnh 562 tại hiện trường thi công km19+700

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Vân đi thực địa, thống nhất vị trí số lượng băng rôn, biểu ngữ trên các tuyến đường tại Tp. Đồng Hới chào mừng Hội thảo

Xe cá nhân

Thứ 6
09/06/2023
Buổi sáng

- 08h00: Đ/c Vân tham dự Hội nghị tuyên truyền tháng hành động phòng chống ma túy và lừa đảo tài sản qua không gian mạng tại Hội trường tầng 2

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Buổi chiều

- Đ/c Vân họp tại UBND tỉnh để rà soát các công việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Bình và xúc tiến đầu tư năm 2023

Xe cá nhân