Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
20/06/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc đi kiểm tra công trình Đường vào bản Rào Con, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch (Đại diện P.KH-TC cùng đi)

- Các đ/c Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh lái xe

Thứ 3
21/06/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc đi kiểm tra, làm việc tại Đội Kiểm lâm cơ động số 2 (Đại diện lãnh đạo P.TC-HC, Hạt trưởng HKL, Phó Hạt trưởng phụ trách địa bàn cùng đi)

- 09h00: Đ/c Vân làm việc với Đoàn công tác của Khu du lịch Tam cốc Bích động (Mời đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị tham dự)

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 4
22/06/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc đi kiểm tra, làm việc tại Trạm Kiểm lâm Chà Nòi (Đại diện lãnh đạo P.TC-HC, Hạt trưởng HKL, Phó Hạt trưởng phụ trách địa bàn cùng đi)

- Đ/c Vân họp Tổ công tác phối hợp xây dựng Đề án DLST, nghỉ dưỡng, giải trí VQG Phong Nha-Kẻ Bàng giai đoạn 2021-2030

- Đ/c Trí đi công tác tại tỉnh Đắc Lắc đến hết ngày 24/6/2022

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân làm việc với TTDL

 

TTDL

Thứ 5
23/06/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc đi kiểm tra tuyến Trạ Ang và làm việc với các trạm trên tuyến (Đại diện lãnh đạo P.TC-HC, Hạt trưởng HKL, Phó Hạt trưởng phụ trách địa bàn cùng đi)

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc đi kiểm tra tuyến Trạ Ang và làm việc với các trạm trên tuyến (Đại diện lãnh đạo P.TC-HC, Hạt trưởng HKL, Phó Hạt trưởng phụ trách địa bàn cùng đi)

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh lái xe

Thứ 6
24/06/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày)

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Đ/c Vân làm việc tại Sở Văn hóa và Thể thao về Phương án tổ chức Lễ truy niệm 50 năm ngày hy sinh các AHLS tại Hang Tám cô

- 14h00: Đ/c Khai dự Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết